วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

วัดพระธาตุดอยคำ เข้มรับมือโควิด-19 กราบ “หลวงพ่อทันใจ” เข้ารอบละ 60 คน

ตรวจวัดพระธาตุดอยคำ พร้อมรับมือพุทธศาสนิกชนขึ้นสักการะ “พระเจ้าทันใจ” ช่วงวันเข้าพรรษา กำหนดให้เข้าเป็นรอบๆ ละ 60 คน เข้มตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดแนะนำ เข้า-ออกแค่ช่องทางเดียว มีตรวจวันอุณหภูมิ เช็คอิน/เช็คเอ้าท์ด้วย “ไทยชนะ” ที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในวิหาร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ ผอ.ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อม สมาชิก อส.อ.เมืองเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลแม่เหียะ (ศปก.ตำบลแม่เหียะ) ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ นำโดย นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำนวยการโดย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาเคารพสักการะ หลวงพ่อทันใจ ในช่วง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ทั้งนี้ผลการตรวจติดตาม คณะกรรมการวัดพระธาตุดอยคำ ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการเตรียมการรับผู้ที่จะเดินทางมาวัดพระธาตุดอยคำไว้แล้ว โดยที่จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมทางเข้าออกบริเวณภายในวิหาร ให้สามารถเข้า-ออก ได้เพียง 1 ช่องทาง พร้อมกับจะจัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออก นอกจากนี้มีการเพิ่มมาตรการโดยใช้ Application “ ไทยชนะ ” ที่ทางราชการกำหนด ควบคู่การให้มีการจดบันทึกข้อมูลด้วย

สำหรับผู้ที่จะเข้าบริเวณภายในวิหารจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกราย โดยทางวัดจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนที่จะเข้ามาภายในวิหารทุกราย ณ จุดคัดกรองฯ อีกทั้งยังมีการกำหนดจำนวนประชาชนที่จะเข้ามาสักการะ หลวงพ่อทันใจ โดยจะให้เข้าเป็นรอบๆ ละ ไม่เกิน 60 คน เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการแออัด และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และย้ำให้คณะกรรมการวัดกวดขันเรื่องการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาในบริเวณวิหาร ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของทางราชการ