วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

“ลดาวัลลิ์” วอนแบงค์ใช้งบฯ CSR ช่วย SMEs ป้องกันล้มละลายส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจชาติ

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้ก่อตั้งว่าที่พรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า ตนและทีมเสมอภาคได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SMEs จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างไม่ทันตั้งตัว ทำให้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง สาเหตุเพราะขาดรายได้จากนโยบายปิดเมือง (Lockdown) ของรัฐบาล แต่ยังมีภาระรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ฯลฯ อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Soft Loan) ตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ เพราะขาดคุณสมบัติบางประการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาความล่าช้าของการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งใช้เวลาขั้นต่ำ 3 เดือน หลายธนาคารได้ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการให้สินเชื่อส่วนบุคคลแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีข้อดีคืออนุมัติเร็วกว่า แต่มีข้อเสียคืออัตราดอกเบี้ยสูงและวงเงินกู้ต่ำ

นางลดาวัลลิ์ฯ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ถือเงินสดเป็นจำนวนมาก แต่การปล่อยกู้เพิ่มความเข้มงวดเพื่อรักษา NPL ให้ไม่เกินเพดาน 3% ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์ซื้อหุ้นคืน และห้ามจ่ายเงินปันผลเป็นการชั่วคราว เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ SMEs จึงเสนอความเห็นให้พิจารณาว่า ควรให้ธนาคารพาณิชย์นำงบประมาณ CSR หรืองบฯ ที่ใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรมาใช้ โดยตั้งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

สำหรับแนวทางที่ผู้ประกอบการเสนอ ประกอบด้วย 1. นโยบายปิดเมือง (Lockdown) และการหดตัวด้านการท่องเที่ยว ทำให้ธรรมชาติฟื้นฟูขึ้นมาในระดับหนึ่งในระยะสั้นนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องรีบนำงบฯ CSR ไปปลูกต้นไม้ หรือฟื้นฟูธรรมชาติ
2. งบฯ CSR คือ งบฯ ให้เปล่าจึงสามารถแก้ปัญหาผู้ประกอบการที่ติดแบล็คลิสต์ (Blacklist) หรือเพิ่งติดแบล็คลิสต์ เพราะขาดสภาพคล่องช่วงวิกฤตไวรัสโควิด
3. งบฯ CSR สามารถอนุมัติให้ผู้ประกอบการได้เร็วกว่า
4. ผู้ประกอบการก็คือลูกค้าของธนาคาร ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ล้มกันหมดธนาคารก็ไปไม่รอดเช่นกัน
5. การจ้างงานของ SMEs มีทั้งสิ้น 14 ล้านคน ดังนั้นการช่วยเหลือ SMEs จะสามารถช่วยคนไทย 14 ล้านคน ไม่ให้ว่างงานและยังเป็นการช่วยธุรกิจในซัพพลายเชน (Supply chain) ด้วยเช่นกัน

“ผู้ประกอบการ SMEs มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากไม่สามารถฟื้นตัวได้จะเกิดความเสียหายตามมามากมาย จึงขอให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งพิจารณาช่วยเหลือ SMEs อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวลุกลามไปยังภาคส่วนอื่นๆ ต่อ ในช่วงต่อจากนี้เป็นต้นไป “ทีมเสมอภาค” จะเดินสายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ถ้าพบปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะเสนอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขให้ ส่วนปัญหาใดที่เป็นการแก้ไขในระยะยาว ก็จะนำมากำหนดเป็นนโยบายของว่าที่พรรคเสมอภาคและรอโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็จะผลักดันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ กล่าว