วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ศฝ.นศท.มทบ.33 ผุดนวัตกรรมทดสอบร่างกาย ลดการสัมผัส ป้องกันแพร่โควิด-19

25 มิ.ย. 2020
3371

พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ทดสอบนวัตกรรมแบบง่ายๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดการสัมผัสอันจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ในการทดสอบร่างกาย ของนักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาในปี 2563 นี้ ซึ่งจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563

ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดมาตรการเพื่อลดการสัมผัสในการปฏิบัติท่าทดสอบร่างกาย จำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่ายึดพื้น ท่าชิทอัพ และการวิ่ง โดยการลดการสัมผัสของผู้ช่วยครูฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้สร้างนวัตกรรมใหม่มาช่วย โดยนำตุ๊กตาที่มีเสียงมาใช้ในการนับจำนวนครั้งของการยึดพื้น เพื่อให้ผู้ช่วยครูฝึกได้ยินจำนวนครั้งของการทดสอบ สำหรับการทดสอบท่าชิทอัพ เป็นท่าที่ผู้ช่วยครูฝึกจะช่วยจับขานักศึกษาเพื่อช่วยในการทดสอบ ทางศูนย์ฝึกได้ใช้ไม้ขนาดยาวโดยมีเหล็กยึดน้ำหนักทั้งสองข้างยึดขาของนักศึกษา พร้อมเบาะรองด้านหลังลดการบาดเจ็บของนักศึกษา นวัตกรรมที่นำมาใช้ครั้งนี้เป็นการลดการสัมผัสระหว่างนักศึกษาและผู้ช่วยครูฝึกได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นความปลอดภัยในศูนย์ฝึกเป็นสำคัญ