ท่องเที่ยววิถีใหม่ สบอ.16 พร้อมเปิดอุทยานรับนักเที่ยว แบ่งเป็นกลุ่ม เปิดใน 5 ช่วงเวลา

สบอ.16 (เชียงใหม่) เตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยาน กำหนดไว้ 5 ช่วงเวลาเปิดในแต่ละกลุ่ม กลุ่มแรก 1 ก.ค. 63 กลุ่มท้ายสุดเปิด 1 พ.ย. พร้อมวางมาตรการเข้มป้องกันไวรัสโควิด-19 ผอ.สบอ.16 ชวนแอ่วแบบ New Normal “การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สบอ.16) เปิดเผยว่า ทาง สบอ.16 มีพื้นที่ดูแล 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และลำพูน จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ ปิดแหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบเป็นการชั่วคราว ภายหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และรัฐบาลได้เริ่มปลดล็อคตามมาตรการต่างๆ ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็มีนโยบายที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอีกครั้ง โดยกำหนดเปิดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป โดยการเปิดอุทยานแห่งชาติทั้ง 157 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ เปิดทั้งหมด 63 แห่ง เปิดบางส่วน 64 แห่ง และปิดต่ออีก 28 แห่ง เปิดครั้งนี้ภายใต้สโลแกนที่ว่า “การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 

ผอ.สบอ.16 กล่าวต่ออีกว่า สำหรับอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มี 15 แห่ง และวนอุทยานอีก 1 แห่ง แต่ละแห่งจะเปิดไม่พร้อมกันซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมฯ และการเปิดให้บริการในครั้งใหม่นี้จะอยู่ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณด่านทางเข้า มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว ให้บริการสแกนคิวอาร์โค้ด เช็คอิน เช็คเอาท์ด้วยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

“แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเปิดให้เข้า 10 – 200 คนต่อช่วงเวลา ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดจำนวนคนเข้าเที่ยวไม่เท่ากัน ด้วยปัจจัยหลายประการ เพราะการเปิดบริการในครั้งนี้ต้องตรวจสอบความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ห้องน้ำในเขตอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ควบคุมเข้มงวดสำหรับร้านอาหารในเขตอุทยานฯ ต้องมีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม มีบริการเจลแอลกอฮอล์ในร้าน จัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ดูแล รักษาความปลอดภัย และป้องกันการเกิดความแออัดในพื้นที่ รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือเป็นประจำและถูกวิธี” นายเกรียงศักดิ์ฯ กล่าว

“เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ วิถีใหม่ ซึ่งจำกัดจำนวนคนเข้าเที่ยวในแต่ละช่วงเวลา เพื่อความสะดวกและไม่ผิดหวังในการจะเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวนั้น ขอให้ตรวจสอบหรือจองเข้าเที่ยวก่อนล่วงหน้า ซึ่งตรวจสอบและจองเข้าเที่ยวได้ที่เว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติที่ต้องการจะไปเที่ยว”

ผอ.สบอ.16 กล่าวต่อว่า สำหรับอุทยานฯ ในพื้นที่ สบอ.16 ที่พร้อมจะเปิดในวันที่ 1 ก.ค. 63 มีทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวคือ ช่องแคบเขาขาดออบหลวง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เปิดพื้นที่บางส่วน คือ น้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกมณฑาธาร น้ำตกตาดหมอก น้ำตกแม่สา น้ำตกหมอกฟ้า ถ้ำฤาษี และ สันกู่ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เปิดบางส่วน โดยเปิดเพียงอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน เปิดแหล่งท่องเที่ยวทุ่งกิ๊ก และ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เปิดจุดชมวิวทิวทัศน์ดอยกิ่วลม

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอุทยานฯ ที่จะเปิดใน วันที่ 1 ส.ค. 63 มีด้วยกัน 6 อุทยาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดให้เที่ยว น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริธาร ยอดดอยอินทนนท์ / อ่างกา น้ำตกแม่ปาน / น้ำตกออบน้อย / น้ำตกแท่นพระสังข์ น้ำตกวังม่วงและน้ำตกวังควาย เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว น้ำตกห้วยทรายเหลอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี น้ำตกวังทอง อุทยานแห่งชาติแม่วาง มีแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ กิ่วเสือเต้น และ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เปิดแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

สำหรับอุทยานแห่งชาติท้ายสุดที่จะเปิด โดยจะเปิดในวันที่ 1 ก.ย. 63 เป็นการเปิดเพิ่มเติมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ซึ่งจะเปิดแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ น้ำตกแม่ตะไคร้ จุดนี้รองรับนักท่องเที่ยวได้ 20 คน น้ำตกตาดเหมย น้ำตกแม่ต๋ง รองรับได้ 10 คน และอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ-แม่สาร รองรับ นทท. ได้ 20 คน

“ในพื้นที่ สอบ.16 แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติบางแห่งมีอุปสรรคที่ไม่อาจเข้าไปเที่ยวได้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนในแต่ละปีมีการประกาศปิดบ่อยครั้งมากเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น บางแห่งมีกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ อาทิ กิจกรรมอาบน้ำแร่ กิจกรรมเล่นน้ำ บางแห่งจึงจะเปิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 กำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เฉพาะในพื้นที่ สอบ.16 มี 31 แห่ง ในพื้นที่ 10 อุทยาน และ 1 วนอุทยาน ซึ่ง นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มที่จะเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ ลานกางเต็นท์ดอยปุย เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ และแก่งก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง” นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 กล่าว

ขอบคุณภาพจาก : เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช