วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ปปส.ภาค 5 – วิทยุ ทภ.3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้านยา 26 มิถุนา เปิดสายให้ประชาชนมีส่วนร่วม

18 มิ.ย. 2020
2191

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งกองทัพบกที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นางทิพากร ชีวสกุลยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มอบของรางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการตอบคำถามสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2563 ให้กับ นายสุทัศน์ จันทรรัศมี และนางกาญจนา เกตุทองมา นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการจัดรายการสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดให้กับผู้รับฟังรายการในพื้นที่ภาคเหนือ คลื่น FM 101.5 MHz ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 โดยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับ สถานีวิทยุกองทัพบกที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนงานการสร้างการรับรู้วันต่อต้านยาเสพติด

ทั้งนี้เชิญชวนประชาชนที่สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมตอบคำถามในรายการได้ที่ คลื่น FM 101.5 MHz ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 เพื่อรับของรางวัลเป้สุดเก๋ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งกองทัพบกที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้หากประชาชนพบเห็นการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ 1386 สายด่วนยาเสพติด ปปส.