วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โชยกลิ่นเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ทยอยประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. แล้ว…เชียงใหม่ยังรอคิว

วันที่ 17 มิ.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ล็อตแรก มีทั้งสิ้น 19 จังหวัด โดยประกาศเรียงตามลำดับอักษรของชื่อจังหวัด เริ่มที่ จังหวัดกระบี่ และสิ้นสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อว่าจะมีการทยอยประกาศอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบจังหวัดที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการแบ่งเขต ส.อบจ. ด้วย

ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ. ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ ทั้ง 19 แห่ง ประกอบด้วย อบจ.กระบี่ ชัยนาท ชุมพร ตรัง ตราด นครปฐม ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง ราชบุรี สตูล สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และ อบจ.สุราษฎร์ธานี

หากสังเกตการเรียงลำดับตัวอักษร จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นต้นด้วย สระ “เอ” น่าจะอยู่ลำดับท้ายๆ ที่ราชกิจจานุเบกษาจะนำลงประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ

ทั้งนี้การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 42 เขตของ จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด เริ่มปิดประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรูปแบบต่างๆ ในการแบ่งเขตของแต่ละอำเภอ โดยทำเป็นหนังสือส่งไปยัง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่รวบรวมความเห็นจากประชาชนทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเลือกแบบใดแบบหนึ่งจาก 3 รูปแบบที่เสนอ แล้วประกาศให้เป็นเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ ต่อไป ซึ่งเริ่มประกาศตามลำดับรายชื่อจังหวัดตามที่ปรากฏ

ส่วนรูปแบบการแบ่งเขต ส.อบจ.เชียงใหม่ ทั้ง 3 รูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เสนอให้ กกต. พิจารณาเลือกและประกาศบังคับใช้ โดยมีเขตอำเภอที่สำคัญที่ต้องมีการแบ่งเขตใหม่เนื่องจากจำนวน ส.อบจ.ในพื้นที่อำเภอมีการเพิ่ม/ลด จำนวน 2 อำเภอ คือ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ ส.อบจ.จากเดิมมี 6 คน ลดเหลือ 5 คน และ อ.ดอยสะเก็ด ที่เดิมมี ส.อบจ. 1 คน เพิ่มขึ้นเป็น 2 คน โดยเสนอรูปแบบการแบ่งเขต ดังนี้