วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

โต้ไม่ได้รุกน้ำฝาง เจ้าอาวาสยันขุดดินในที่มีโฉนด เจ้าของยกให้ ทำประชาคมก่อนขุด ไร้คนค้าน

10 มิ.ย. 2020
1848

เจ้าสำนักอารามท่าล้อจองคำแจงชัด กรณีขุดดินริมแม่น้ำฝางดำเนินการในที่ดินที่มีโฉนด เจ้าของที่ยกดินที่ขุดได้ให้วัดถมเพื่อบรรเทาอุทกภัย ย้ำชัดหลังจากร้องขอให้หลายหน่วยงานช่วยเหลือมีการประชุมประชาคมชาวบ้านก่อนทำการขุด ไร้เสียงคัดค้านเพราะทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ หลวงเองได้แม่น้ำที่กว้างขึ้น ระบายสะดวก เชื่อบรรเทาน้ำท่วมตลอดสองฝั่งน้ำฝางบริเวณนี้ได้

พระณัฐวรรธน์ จันทสาโร เจ้าอาวาสอารามวัดเวียงพรหม ท่าล้อ จองคำ หรืออารามวัดท่าล้อจองคำ บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 16 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เจริญพรผ่านผู้สื่อข่าว กรณีมีข่าวการร้องเรียนกรณีการขุดดินริมแม่น้ำฝางใกล้ๆ กับวัด ว่า ตามที่เป็นข่าวไม่ทราบเรื่องมาก่อนว่ามีการร้องเรียน ที่ผ่านมาวัดจะถูกน้ำฝางท่วมเป็นประจำ เพราะว่าคุ้งน้ำด้านหลังวัดคดเคี้ยวมากทำให้น้ำเท้อทันทีเมื่อมีน้ำหลากมากๆ และโดยข้อเท็จจริงไม่ใช่จะท่วมเฉพาะบริเวณวัดเท่านี้ เรือกสวนไร่นาบริเวณนี้ถูกน้ำท่วมเป็นประจำเป็นวงกว้าง เมื่อตัดตรงนี้แล้วทำให้น้ำไหลสะดวกมาขึ้น ทุกคนทั้งเหนือน้ำท้ายน้ำบริเวณที่ขุดออกไปนี้ต่างได้รับประโยชน์กันทุกราย

“ก่อนที่จะทำตรงนี้ได้มีการประชุมชาวบ้านในหมู่บ้านก่อนแล้ว มีการทำประชาคมว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะขุดตรงนี้ เพราะเจ้าของที่ดินเขาจะอนุญาตให้ขุดดินออกแล้วให้น้ำไหลผ่านไปได้ ส่วนดินที่ขุดออกก็ยกให้วัดเพื่อนำไปถมส่วนที่ต่ำ ที่สำคัญที่ดินที่เจ้าของอนุญาตให้ขุดนั้นเป็นที่ที่มีโฉนด คนที่เป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์โดยชอบเขาประสงค์ยกให้ขุดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทั้งวัดและชาวบ้าน ทุกคนที่มาร่วมประชุมประชาคมก็เห็นด้วยกันการขุดครั้งนี้ เพราะทุกคนต่างได้ประโยชน์ รวมถึงภาครัฐด้วยก็ไม่ต้องใช้งบประมาณมาแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณนี้” เจ้าอาวาสอารามวัดท่าล้อจองคำ แจง

พระณัฐวรรธน์ฯ ชี้แจงต่อว่า ที่ขุดออกอยู่ในส่วนที่ดินที่มีโฉนดของนายประเสริฐซึ่งเขาเต็มใจที่จะยกดินที่ขุดได้ให้วัด และที่ขุดออกก็ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนหนึ่งก็คือลำน้ำซึ่งโค้งและคดเคี้ยวมาก หากดูจากผังโฉนดจะเห็นชัดว่าจะขุดเอาดินบริเวณติ่งหรือส่วนแหลมสุดของที่ดินออกเท่านั้น ระยะก็ราว 8-9 เมตรจากแนวแม่น้ำ งานขุดดินออกไม่กว้างมากมายนัก แต่เมื่อผนวกรวมเอากับลำน้ำเดิมจึงทำให้กว้าง ซึ่งก็เป็นผลดีที่ได้ลำน้ำกว้างขึ้นกว่าเดิม

“อย่างที่กล่าวมาทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่างานนี้อาตมาขอทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับวันในช่วงน้ำหลาก ประจวบกับเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะยกดินที่ขุดได้ให้วัดและช่วยเหลือวัด มีการพูดคุยกับในทุกฝ่ายที่สุดก็มีการดำเนินการ ทุกคนได้รับประโยชน์จากการขุดครั้งนี้ ทั้งชาวบ้าน ทั้งเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และวัด ตั้งแต่ก่อนขุดกระทั่งขุดแล้วเสร็จก็ยังไม่ได้ยินว่าใครคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือร้องเรียนซักรายเดียว” พระณัฐวรรธน์ จันทสาโร เจริญพรชี้แจงที่สุด