วันศุกร์, 9 มิถุนายน 2566

แม่เหียะบูรณการ รวมกายใจทำแนวกันไฟ กว่า 3 โลครึ่ง ไร้เงินหลวงช่วย

08 มี.ค. 2020
1531

แม่เหียะร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่เด็กยันอาวุโสร่วมกันทำแนวกันไฟ ไร้งบประมาณจากรัฐผู้ใจบุญส่งเงินสนับสนุนเพียบ 3.5 พันกิโลผนึกกำลังร่วมกันเดินเลียบดอยทำเสร็จในครั้งวัน

วันที่ 8 มี.ค. 63 บริเวณลานด้านข้างตู้ยาม ชรบ.บ้านแม่เหียะใน หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ เป็นประธานเปิดการทำแนวกันไฟโดยรอบดอย….ซึ่งเป็นบริเวณด้านหลังของป๊อกบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (ภูพิงค์) ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ ทั้ง 10 หมู่บ้าน สท.เขตของ ทม.แม่เหียะ และประชาชน กลุ่มพลังมวลชน เยาวชน ในพื้นที่บ้านแม่เหียะใน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำแนวกันไฟ ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแม้แต่น้อย

นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ กล่าวว่า การทำแนวกันไฟครั้งนี้พี่น้องประชาชนบ้านแม่เหียะในร่วมกันทำเป็นประจำทุกปี โดยมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมบูรณการร่วมกันทำ ปีนี้เป็นอีกปีที่มีการร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำโดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดทำ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องบ้านแม่เหียะใน ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลแม่เหียะ ซึ่งได้รักการสนับสนุนจากมากมายหลายภาคส่วน

“เป้าหมายในการทำแนวกันไฟครั้งนี้วางไว้ประมาณ 3,500 เมตร โดยการเดินเท้าเข้าไปทำตลอดระยะทาง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ห้วยบวกควาย หัวฝายห้วยมะน๊อด เด่นนกแต้ แล้วไปจบที่ห้วยมะไฟ พื้นที่เป็นสันเขาที่มีความชันพอสมควร ก็ได้เน้นย้ำให้ทุกระมัดระวังในการทำงาน แต่ก็ยังปรากฏว่ามีลื่นมีล้มกันบ้างเคล็ดขัดยอกกันบ้างเล็กน้อย ใช้เวลาครึ่งวันสามารถจัดการแล้วเสร็จ โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” นางอำพร ธนากูล กล่าว

“ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านพระครูสุนทรเจติยารักษ์ ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ที่อนุเคราะห์เงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้ดำเนินการสำหรับเป็นวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึง นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ที่มอบหมายประธานสภา ทม.แม่เหียะ มอบเงินสนับสนุน นายธวัชชัย กูลนรา เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ สนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมด้วยมอบน้ำดื่มซึ่งสนับสนุนโดย ป้าอ้วน ดอยคำ” กำนันตำบลแม่เหียะ กล่าว