วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ลำพูนจ่อแล้ง!! แม่กวงส่งน้ำรอบพิเศษช่วยลำไย ตามติดใกล้ชิดหวั่นโดนจิ๊ก (มีคลิป)

03 มี.ค. 2020
1628

เขื่อนแม่กวงฯ ส่งน้ำตรงถึงพื้นที่ลำพูน 8 แสนคิว 2 วันถึงเป้าหมายชาวสวนยิ้มระรื่น “ลำไยรอด” คลองยาวกว่า 76 กิโล กำกับการส่งน้ำอย่างใกล้ชิด น้ำถึงไหนส่งเจ้าหน้าที่ตามติดหวั่นมีเปิดใช้ช่วงเหนือพื้นที่เป้าหมาย

วันที่ 2 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา แจงการบริหารจัดการน้ำเป็นกรณีพิเศษจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ว่า โครงการฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ส่งน้ำรอบพิเศษให้แก่พื้นที่ จ.ลำพูน โดยเริ่มส่งน้ำให้เมื่อ เวลา 08:24 น. ของวันที่ 1 มี.ค. 63 พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ ได้มีการติดตามการส่งน้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งแนวคลองที่ส่งน้ำ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงของที่ประชุมในวันที่ 24 ก.พ. 63 ซึ่งวันแรกของการส่งน้ำ น้ำไหลไปยังพื้นที่เป้าหมายใน จ.ลำพูน อย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้ (2 มี.ค.63) น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่เป้าหมายต่อเนื่องอีกเช่นเดิม ส่วนการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ที่ร้องขอเบื้องต้นจะมีการเปิดน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำต่างๆ เอาไว้ก่อน จึงจะสูบรดให้ไม้ผลและลำไย จากนั้นค่อยส่งให้กับแต่ละพื้นที่ต่อไป ซึ่งพื้นที่ไม้ผลและลำไย ของ จ.ลำพูน นี้มีพื้นที่ ประมาณ 13,297 ไร่

“การส่งน้ำรอบพิเศษนี้ ส่งไปในพื้นที่ที่มีการร้องขอในปริมาณ 8 แสน ลบ.ม. พร้อมกับควบคุมการใช้น้ำเพื่อให้น้ำไปถึงพื้นที่เป้าหมายแบบเข้ม มีการติดตามทั้งเจ้าหน้าที่จากเขื่อนแม่กวงฯ และคณะกรรมการ JMC เพื่อป้องกันการเปิดใช้ในช่วงต้นๆ คลอง พอน้ำเข้าถึงพื้นที่ก็ได้เป็นภาพของเกษตรกรที่รอคอยน้ำด้วยความหวัง ต่างก็ออกมารอรับน้ำกันอย่างยินดี” ผอ.คบ.แม่กวงฯ กล่าว

การส่งน้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นกรณีพิเศษให้แก่พื้นที่ จ.ลำพูน ครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้รับแจ้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำพื้นที่ จ.ลำพูน ว่า ปริมาณน้ำที่ส่งไปให้ ครั้งที่ 1 (15-17 ม.ค.63) และครั้งที่ 2 (15-18 ก.พ.63) ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อยทำให้น้ำไม่สามารถไหลไปถึงพื้นที่ของ จ.ลำพูน ประกอบกับคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายที่ส่งน้ำให้พื้นที่ จ.ลำพูน มีความยาวมากถึง 76 กม. ทำให้ในไม้ผลและไม้ยืนต้นเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ประกอบกับช่วงนี้ลำไยกำลังติดดอก จะให้ผลผลิตแก่เกษตรกร

ประเด็นปัญหาดังกล่าว โครงการฯ แม่กวงฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (JMC) โดยมี นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการส่งน้ำฯ แม่กวงฯ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 120 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ คบ.แม่กวงฯ คณะกรรมการ JMC ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น เกษตรอำเภอ และเกษตรกรพื้นที่ จ.ลำพูน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรพื้นที่ จ.ลำพูน เนื่องจากแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำในพื้นที่มีปริมาณลดลงอย่างมาก ทำให้ไม่เพียงพอจะใช้กับไม้ผลและลำไย โดยร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยการเปิดน้ำกรณีพิเศษให้กับพื้นที่ จ.ลำพูน โดยเฉพาะ

ทั้งนี้มติที่ประชุมได้เห็นชอบให้ปล่อยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.ลำพูน ได้ตามวันเวลาที่ร้องขอ คือ วันที่ 1-2 มี.ค. 63 โดยมีมติขอความร่วมมือ คณะกรรมการ JMC เจ้าหน้าที่ชลประทาน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบริหารจัดการน้ำ และติดตามการส่งน้ำอย่างใกล้ชิด อีกทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำด้านเหนือน้ำ งดรับน้ำเข้าพื้นที่ เนื่องจากการส่งน้ำในรอบนี้ ต้องการส่งไปให้พื้นที่เป้าหมายของ จ.ลำพูน และให้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง