วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ผบ.หน่วย รด. ตรวจการฝึก ย้ำให้ระวังเข้ม “โควิต-19” พร้อมแนะใช้โซเชียลต้องรู้จักแยกแยะ

27 ก.พ. 2020
2811

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะ ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.33 ย้ำเฝ้าระวังเข้มไวรัสโควิต-19 เชื่อมาตรการที่ใช้รับมือโรคได้ ชมหน่วยฝึกรับนโยบายสู่การปฏิบัติได้เต็มร้อย พร้อมฝากข้อคิดให้ นศท. ใช้สื่อโซเชียลต้องรู้จักแยกแยะ เปรียบเป็นเสมือนเหรียญมี 2 ด้าน มีทั้งดีทั้งชั่วต้องรู้จัดเลือกใช้ที่เป็นประโยชน์กับที่เรียน


วันที่ 27 ก.พ. 63 ที่กองอำนวยการฝึกภาคสนาม ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) สังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป การจัดการฝึก การดำเนินการฝึกตามนโยบาย การฝึกประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อนรับและรายงานการฝึก

ภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึก นศท. จุดกระโดดหอสูง พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร หรือ นศท. เป็นหนึ่งในกระบวนการหนึ่งในระบบการผลิต นศท. เพื่อให้ไปเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพ อีกประการก็เพื่อหล่อหลอมให้เป็นเยาวชนที่ดีสู่สังคม อีกทางที่เดินทางมาในวันนี้ก็เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปตามที่ได้รับนโยบายมา ซึ่งนโยบายของ ผบ.ทบ.ก็คือ ฝึกให้เด็กมีความสนุก มีความประทับใจ ให้เด็กมีส่วนร่วม เน้นการปฏิบัติ

“จาการตรวจดูศูนย์การฝึกที่นี่ก็ปฏิบัติได้ดีและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับ นศท. ได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ได้เน้นย้ำอีกเรื่องก็คือ ไวรัสโควิต-19 ซึ่งก็มีมาตรการในการคัดกรอง นศท. ตั้งแต่ก่อนเข้ารับการฝึก และในช่วงฝึกก็มีการคัดกรอง มีการนำเจลล้างมือมาใช้ ซึ่งได้เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 มีนักศึกษาที่จะต้องฝึกต่ออีก 4 ผลัดก็จะต้องเน้นย้ำเรื่องการป้องกันไวรัสโควิต-19 ซึ่งมาตรการที่กำหนดไว้น่าจะเพียงพอที่จะรับมือหรือป้องกันไวรัสนี้ได้” พล.ท.ปราการฯ กล่าว

ทั้งนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้พบปะกับนักศึกษาวิชาทหารที่รอเพื่อกระโดดหอสูงโดยแนะเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อสังคมออกไลน์ โดยระบุว่า สื่อประเภทนี้เสมือนเหรียญซึ่งมี 2 ด้าน ด้านดีก็มีเยอะ อีกด้านก็จะเป็นด้านที่ไม่ดีซึ่งก็มีไม่ใช่น้อย การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตต้องรู้จักแยกแยะ เลือกที่จะใช้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประโยชน์กับการเรียนที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญในการจะค้นคว้าเอาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีข้อมูลดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับวิชาต่างๆ ที่เรียนมีเผยแพร่อยู่เป็นจำนวนมาก

ในการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายสรุปของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33, การชี้แจงและประสานการปฏิบัติของคณะ การนำเสนอปัญหาข้อขัดข้อง และการเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการฝึก นศท. ซึ่งมอบให้ ศฝ./นฝ., สถานศึกษา และ นศท. นำไปปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนการเตรียมการและการควบคุมการฝึก มีการจัดเตรียมสถานีฝึก และอุปกรณ์การฝึกโดยพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสมจริงในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความสุข มีความสนุกสนาน และอยู่ในหลักการฝึกเป็นไปตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด อย่างครบถ้วน