วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สร้างแนวกันไฟ ให้ความชุ่มชื้น ซูเชียงใหม่ออกมาตรการปกป้องสัตว์

24 ก.พ. 2020
1553

สวนสัตว์เชียงใหม่ เร่งทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ป้องกันอันตรายให้สัตว์ พร้อมฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้อและแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่และสร้างความพร้อมเพื่อรับเทศกาลปีใหม่เมือง

วันที่ 24 ก.พ. 63 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงานของสวนสัตว์เชียงใหม่มากกว่า 50 คน แถลงข่าวพร้อมร่วมกันจัดทำแนวกันไฟโดยรอบสวนสัตว์ฯ และสร้างความสร้างชุ่มชื้นภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยการทำแนวกันไฟนั้นเริ่มตั้งแต่ประตูด้านหลังสวนสัตว์ฯ ไปตามแนวรั้วจนถึงบริเวณด้านหน้าสวนสัตว์ โดยการนำเครื่องเป่าลมมาจัดการกับใบไม้ที่หล่นอยู่บนพื้นที่และริมถนน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้กระจายไปตามจุดต่างๆ ใช้ไม้กวาดและคราดทำแนวกันไฟและจัดเก็บใบไม้นำมาจัดรวมกันเพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมักต่อไป

“สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานสุเทพ-ปุย ดังนั้นการป้องกันการเกิดไฟป่าโดยการจัดทำแนวกันไฟจึงมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแนวเขตติดต่อกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งหากสามารถจัดทำแนวกันไฟแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันไฟป่าที่จะรุกลามเข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์ทำให้เกิดหมอกควัน มีผลทำให้เกิดมลพิษต่อประชาชนและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่” ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าว

นายวุฒิชัยฯ กล่าวต่อกว่า การทำแนวกันไฟก็เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจลุกลามเข้าพื้นที่ หรือจะช่วยชะลอการลุกลามได้ระดับหนึ่ง ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์ป่าทุกตัวในความดูแล และนอกจากจะทำแนวกันไฟแล้ว ยังได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับสัตว์และบริเวณโดยรอบอีกด้วย ซึ่งการฉีดพ่นน้ำนี้ยังเป็นการลดปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองภายในพื้นที่ของสวนสัตว์ด้วย พร้อมทั้งยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงการเข้าสู่ฤดูแล้งที่จะถึง