วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

การท่าเชียงใหม่เพิ่มมาตรการเชิงรุก มุ่งลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

24 ก.พ. 2020
1892

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการลดความเสี่ยงและแพร่กระจายการติดเชื้อ COVID-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ หลังมีการระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดของประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังและค้นหาผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน และพนักงานท่าอากาศยาน เป็น 1 ใน 7 กลุ่มเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยว

“การดำเนินการโดยเริ่มทำการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ ด้วยการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน บริเวณหลังจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ซึ่งหากพบมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด เจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะตรวจวัดซ้ำและซักประวัติ พร้อมให้คำแนะนำในการไปตรวจรักษา ส่วนการอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางได้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของสายการบินจะพิจารณา ขณะเดียวกันยังได้ยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โดยทำการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ด้วย” นายกฤษฎาฯ กล่าว

นอกจากนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ออกมาตรการ Clear First Wave in Chiang Mai โดยจะคัดกรอง เฝ้าระวัง และติดตามค้นหากลุ่มเสี่ยงในกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานบริษัทจัดจ้างภายนอก ทุกคน และทุกวัน หากพบเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จะดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นระยะที่ 3 หรือ super spreader แก่คนหมู่มากในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ข้อมูลจากการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่าสุดมีข้อมูลนักท่องเที่ยวเฉพาะเดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะนี้เหลือเดินทางเข้า-ออก ประมาณวันละ 700-800 คน โดยก่อนหน้าที่ COVID-19 จะระบาด ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้า-ออกผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ประมาณวันละ 4,500 คน