“ขอ” ขอผู้ใจบุญได้กว่า 21 ล้านบาท “โฟว์ 9” กับ “เดี่ยว 1” ยังทำสถิติทะลุ 1 ล้านบาท

10 ก.พ. 2020
1864

กว่า 21 ล้านบาท ปิดฉากประมูลป้ายหมวด “ขอ” เกินคาดกว่าเท่าตัว วันแรกโฟว์ 9 ยังเป็นเลขสุดฮิต แข่งเดือด 128 ครั้ง ปิดประมูลด้วยยอด 1.6 ล้านกว่าบาท วันที่สอง “ขอ-1” ไม่น้อยหน้าทำยอดปิดมากกว่า 1.1 ล้านบาท “รองจันทิรา” แจงชัดเงินทุกบาทเข้า กปถ. มีกติกาใช้เงินชัดเจน โปร่งใส มีคณะกรรมการกำกับการใช้ล้วนมาจากคนนอกกรมขนส่งฯ เผยเชียงใหม่ขอใช้ได้หากเข้าเงื่อนไขวางกรอบส่งกลับมาให้ใช้ 40% ของยอดประมูล

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นหมวด “ขอ” ก็คือ การขอ ซึ่งการขอก็จะมีแต่เรื่องดีๆ ชาวเชียงใหม่ที่ใช้หมวด “ขอ” ก็จะได้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเองก็อยากจะ “ขอ” ให้ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพราะว่าเงินทุกบาทที่ได้จากการประมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุโดยรถ ในการประมูลทุกครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนด้วยดี ครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไป กรมฯ คงได้รับความกรุณาจากประชาชนที่จะได้นำเลขสวยๆ ไปใช้กับรถ อย่างน้อยก็ได้เลขตามต้องการไปใช้ อีกทางยังเป็นการทำบุญด้วย

“ขอเรียนว่าพันธกิจการใช้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. นี้ มีการกำกับโดยคณะกรรมการควบคุมซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น กรมบัญชีกลาง รวมถึงมหาดไทย ก็อยากให้ผู้ที่ร่วมการประมูลป้ายสบายใจได้ว่า การใช้เงินทุกบาทนั้นมีการกำกับดูแลโดยบุคคลภายนอกกรมการขนส่งทางบก จะได้เข้าใจว่ากรมฯ ไม่ได้นำเงินจากการนี้ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งการใช้เงินจากกองทุนนี้จะถูกตราเป็นระเบียบเป็นกฎหมายไว้ว่าจะใช้เพื่อการใดได้บ้าง” รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวอีกว่า การใช้เงินจากกองทุนฯ นี้หลักๆ ประการแรกจะใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบภัยประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ประการที่สองจะใช้ในการส่งเสริมในการให้เกิดความปลอดภัย อาทิ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกทุกคนจะไม่มีวันหยุด ต้องออกรณรงค์และให้ความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น อาชีวะในการที่จะขอรับเงินจากกองทุนฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นในการจะดูแลรถให้ประชาชน อย่างเช่น หัวเทียน น้ำกลั่น ซึ่งจะดูแลให้ฟรี รวมถึงเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักเรียนอาชีวะที่ร่วมโครงการ ตรงนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนอาชีวะได้ฝึกปฏิบัติ ไม่ไปใช้ชีวิตบนถนน เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนท่องเที่ยวกันแต่นักเรียนอาชีวะที่ร่วมโครงการกลับใช้เวลาในการที่จะบริการ รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทางถนนให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ แบริเอ่อร์ เครื่องตรวจวัดความเร็ว ตามแต่จังหวัดนั้นจะขอมา ซึ่งทุกจังหวัดมีสิทธิที่จะขอใช้เงินจากกองทุนฯ มาใช้เพื่อประโยชน์การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยส่งคำขอมายังขนส่งจังหวัด ที่ผ่านมาเคยมีการประเมินไว้ว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่ได้จากการประมูลของจังหวัดนั้นจะกลับคืนสู่จังหวัดที่จะใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ด้าน นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่ได้เสียสละเวลาและร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

ทั้งนี้ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 หมวดอักษร “ขอ” “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” ซึ่งมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก โดยยอดเงินรวมที่ได้จากการประมูลในหมวด “ขอ” อยู่ที่ 21,129,001 บาท และยอดเงินจากการประมูลกลุ่มเลขที่ค้างชำระซึ่งนำออกประมูลใหม่ มียอดรวม 14,516,110 บาท ยอดรวมทั้งหมดจากการประมูลทั้ง 2 วันอยู่ที่ 35,645,111 บาท

สำหรับสถิติการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวด “ขอ” ยอดรวมวันที่ 8 ก.พ. 63 อยู่ที่ 9,924,000 บาท โดยหมายเลขที่ได้ราคาสูงสุด คือ “ขอ 9999” ซึ่งผู้ประมูลสู้กันถึง 128 ครั้ง และปิดประมูลในราคา 1,625,000 บาท ส่วนหมายเลขที่ต่ำสุดของวันนี้ได้แก่ หมายเลข “ขอ 1441, ขอ 2332, ขอ 4747, ขอ 1001, ขอ 3003, ขอ 4400,ข อ 4040, ขอ 4466” โดยปิดประมูลที่ราคา 20,000 บาท ส่วนยอดรวมในวันที่ 9 ก.พ. 63 หมายเลขที่ปิดประมูลได้ราคาสูงสุดคือ “ขอ-1” ปิดในราคา 1,130,000 บาท หมายเลขที่ปิดประมูลต่ำสุดคือ “ขอ-7070 และ ขอ-6611” ปิดในราคา 16,000 บาท ยอดรวมของวันนี้ 11,205,001 บาท ซึ่งนับรวมทั้ง 2 วันของการประมูลในหมวด “ขอ” มีรายได้รวมทั้งสิ้น 21,129,001 บาท