วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

100 ปีเภสัชจุฬา จัดสร้าง “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย” พร้อมชวนร่วมทำบุญ

08 ก.พ. 2020
2646

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนทำบุญใหญ่เป็นสิริมงคล เปิดตัวโครงการจัดสร้าง “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย” พุทธศิลป์ฝากไว้ในแผ่นดิน ที่ระลึกในวาระครบ 100 ปีการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากโรงเรียนแพทย์ปรุงยา พัฒนาสู่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ชวนทำบุญใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล กับโครงการจัดสร้าง “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย” พุทธศิลป์ฝากไว้ในแผ่นดิน ที่ระลึกในวาระครบ 100 ปีการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากโรงเรียนแพทย์ปรุงยา พัฒนาสู่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2456 – พ.ศ.2556) โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย”

“พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ประทานชัยชนะอันประเสริฐทุกประการ” เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีการออกแบบให้งดงามวิจิตร เอกลักษณ์คือจีวรลายดอกที่อ่อนช้อย พร้อมซุ้มเรือนแก้วที่สวยงาม มีความร่วมสมัย โดยประติมากร หม่อมหลวงจักรพล รัชนี ผู้ออกแบบและปั้นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมากมาย อีกทั้งยังได้รับมวลสารจากสมเด็จพระสังฆราช อีกด้วย

การจัดสร้างดังกล่าวจะเป็นพระพุทธรูปขนาดต่างๆ ดังนี้ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว (มีซุ้ม) จำนวนตามสั่งจอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ชุบทองคำแท้ หนา 1 ไมครอน จัดสร้าง 9 องค์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ 3 สีๆ ละ 33 องค์ รวม 99 องค์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (ไม่มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ 3 สีๆ ละ 59 องค์ รวม 177 องค์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ชุบทองคำแท้ หนา 1 ไมครอน จัดสร้าง 19 องค์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ 3 สีๆ ละ 33 องค์ รวม 99 องค์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (ไม่มีซุ้ม) เนื้อบรอนซ์ 3 สีๆละ 111 องค์ รวม 333 องค์

รายได้จากการนี้จะนำเข้า “กองทุน 100 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดและการเช่าบูชาได้ที่ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ตรงข้ามศูนย์การค้ามาบุญครอง โทร. 02 218 8428 Facebook group : https://web.facebook.com/groups/788331691518287/ , Line @CURX100
เว็บไซด์ : https://sites.google.com/pharm.chula.ac.th/curx100

เริ่มเปิดจองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 และรับพระบูชาได้ ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 “คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมทำบุญกับโครงการดังกล่าว