วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“นิพนธ์” ประชุมกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ฝากสามเรื่องร้อนช่วยกันบูรณาการแก้ ยันงบ 63 มีทางออก

30 ม.ค. 2020
1460

มท.2 ขึ้นเชียงใหม่ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ฝากทุกหน่วยงานบูรณาการจัดการไฟป่าหมอกควัน ย้ำต้องจัดการทุกแหล่งกำเนิดฝุ่น ชี้ให้ใช้งบท้องถิ่นจัดการแต่ต้องดูข้อกฎหมาย ภัยแล้งให้เร่งสำรวจแหล่งน้ำเพิ่ม ส่วนไวรัสโคโรน่าสั่งเข้มการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ยาหอมรัฐบาลมีทางออกเรื่องงบประมาณ 63 ด้าน กรม ปภ. ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าประจำการร่วมดับไฟป่า ช่วงฝึกซ้อมบินเจอของจริงส่งดับไฟดอยพระบาท ลำปาง

วันที่ 30 ม.ค.63 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ วารก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2563

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ภารกิจที่มาในครั้งนี้ มี 3-4 เรื่อง ที่อยากมอบหมายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ตั้งใจที่จะมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยกันดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถควบคุมและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ โดยภาพรวมทั้งประเทศสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 20 ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จะสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้มากกว่า 4,000 คน และให้ดูข้อผิดพลาดเพื่อนำไปปรับแก้เป็นมาตรการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป

“อีกเรื่องที่มาเน้นย้ำคือ เรื่อง pm2.5 ได้มอบหมายให้จังหวัดถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ฝุ่นควันทั้งจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะ เผาป่า การควบคุมฝุ่น มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จากการก่อสร้าง และการตรวจจับรถควันดำ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น” นายนิพนธ์ฯ กล่าว

รมช.มหาดไทย กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องภัยแล้ง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยให้เร่งสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอุปโภค บริโภคอย่างคุ้มค่า

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวต่อว่า สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้น อยากย้ำให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ต้องไม่สร้างความตื่นตระหนก รวมทั้งขอให้ประชาชนได้ร่วมให้กำลังใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ศักยภาพของเราในการที่จะผ่านพ้นโรคระบาดในช่วงนี้ไปได้ด้วยดี และไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายนิพนธ์ฯ ยังกล่าวด้วยว่า แม้ว่าขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ยังไม่ผ่านสภาฯ แต่รัฐบาลก็มีทางออกไว้แล้ว โดยระหว่างที่ยังรอเรื่องงบประมาณก็ขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไว้ก่อน ทำราคากลางและหาผู้รับจ้างไว้ เพียงแต่อย่าเพิ่งลงนาม เพราะขณะนี้จะเหลือเวลาอีก 6 เดือน แต่ไม่ต้องวิตกกังวล ถ้าหากสถานการณ์เลวร้ายสุดคือ พ.ร.บ.งบประมาณเป็นโมฆะ ก็จะดูว่าตามกรอบที่ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้เสร็จภายใน 105 วัน โดยยึดเอาตามที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภา ก็จะสามารถใช้งบฯ ได้เลย ซึ่งทางออกเรื่องนี้มีอยู่แล้ว

“อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินการอย่างกรณีเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันและภัยแล้งนั้น จากนี้ไปอีก 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม ต้องวางแผนการดำเนินงานให้ดี บางส่วนก็ต้องให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลและบูรณการร่วมกัน โดยใช้งบของท้องถิ่น ส่วนบุคลากรก็ใช้ของท้องที่คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ไปดูว่าจะใช้งบได้อย่างไร เพราะท้องถิ่นมีระเบียบการใช้งบประมาณอยู่ ซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้งานขับเคลื่อนต่อไปได้” นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่สุด

เสร็จจากการประชุมร่วมกรมการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกบินควบคุมไฟป่า ปี 2563 ตามแผนควบคุมไฟป่าของกองทัพอากาศ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ.32 จำนวน 2 ลำ มาประจำการ ณ กองบิน 41 เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 27 – 31 ม.ค. 63 โดยจะได้ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า และเตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายธนา นวลปลอด หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รรท.หน.สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น ในวันที่ 29 ม.ค. 63 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ.32 ทั้ง 2 ลำ บินสูบน้ำที่อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อนำไปฉีดพ่นดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บริเวณป่าดอยพระบาท เขตบ้านผาลาดวังหลวง ต.พระบาท ภายใต้ภารกิจที่ชื่อว่า “ปฏิบัติการเขาพระบาท” โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกองทัพอากาศ ที่นำเครื่องบิน C130 และเครื่องบิน BT67 อีก 2 ลำ พร้อมด้วย กรม ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำการฝึกบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 31 ม.ค.63 โดยในวันนี้ได้ปรับแผนจากการฝึกซ้อมเป็นการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จังหวัดลำปาง

การส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เป็นไปตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำลังจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในสัปดาห์นี้ โดยขณะนี้ ได้นำเฮลิคอปเตอร์มาประจำการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย