วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” ขนส่งเชียงใหม่จัดประมูลป้ายเลขสวยหมวด “ขอ”

24 ม.ค. 2020
2151

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25 หมวด “ขอ” จำนวน 301 หมายเลข และหมวดเสริม ในหมวด “ขค ขง ขจ และ ขฉ” จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเขียงใหม่ นัดผู้สื่อข่าวแถลงการณ์จัดการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวด “ขอ” และหมวดเสริม “ขค ขง ขจ และ ขฉ” โดยเปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 จัดประมูลในหมวด “ขอ” จำนวน 301 หมายเลข และหมวดเสริม ในหมวด “ขค ขง ขจ และ ขฉ” จำนวน 140 หมายเลข โดยจะจัดการประมูลในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

“แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูล เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟิกที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเขียงใหม่ ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า ส่วนหมวดอักษร “ขอ” ยังสื่อความหมายได้ว่า “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายนี้จะมีแต่ความเจริญ เป็นสิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีแผ่นป้ายทะเบียนรถหมวดเสริมในหมวดอักษร “ขค ขง ขจ และ ขฉ” กลุ่มหมวดเสริมนี้ จะมีภาพกราฟิกครอบครัวแพนด้า ทั้งช่วงช่วง หลินฮุ่ย และหลินปิง อยู่ในป้ายทะเบียนด้วย” ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเขียงใหม่ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้วจำนวน 24 ครั้ง นำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 523,038,811 บาท โดยรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั้นจะนำไปใช้ในกิจกรรมในโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในหลายโครงการ อาทิ โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS, โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน, โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นต้น

“สำหรับการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ตั้งเป้ารายได้ไว้ว่าต้องได้มากน้อยเท่าไร ครั้งที่ผ่านมาประมูลได้เงินกว่า 10 ล้านบาท ครั้งนี้ก็เช่นกันอยากให้ประชาชนที่ใจบุญที่เข้าร่วมประมูลได้ประมูลหมายเลขที่ต้องการนำไปใช้จริงได้รับการประมูลไปใช้จริงอย่างมีความสุข” ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด “ขอ” “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” จำนวน 301 หมายเลข และสวยหมวดเสริม ในหมวด “ขค ขง ขจ และ ขฉ” จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร 053 270 412, 053 140 405, สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร 053 346 421, สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอจอมทอง โทร 053 106 867 และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแม่แตง โทร 053 104 119