วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ตรวจเข้มไฟท์บินจากอู่ฮั่น ป้องโรคอุบัติใหม่แพร่เข้าไทย ตั้งจุดคัดกรองหน้าประตูเข้าสนามบินเชียงใหม่

07 ม.ค. 2020
1977

สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุ(อู่ฮั่น) พร้อมสั่งการให้ด่านควบคุมโรคเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้น และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ทอท.เชียงใหม่ ตรวจเข้มทุกไฟท์ที่มาจากอู่ฮั่น สนธิกำลังเฝ้าประจำถึงประตูทางเข้า ใช้เทอร์โมสแกนตรวจเบื้องต้นทุกรายพร้อมตรวจซ้ำในรายที่สงสัย

วันที่ 7 ม.ค. 63 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานข่าวในประเทศจีน พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส จำนวน 44 คน จากเมืองอู่ฮั่น ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ทางการจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป

ทั้งนี้อาการของโรคดังกล่าวที่สังเกตได้ คืออาการดังต่อนี้ มีอาการไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส หรือให้ประวัติว่ามีไข้) ร่วมกับ ไอ มีน้ำมูก และหายใจหอบเหนื่อย หรือผู้เสียชีวิตด้วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน ร่วมกับมีประวัติเดินทางจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มลฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใน 14 วันก่อนป่วย

“ในส่วนการดำเนินการป้องกันโรค ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุ (Pneumonia of Unknown Cause) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ ในส่วนรับผิดชอบของ ด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อพบผู้สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุ (อู่ฮั่น) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของด่านฯ และโทรศัพท์แจ้งไปยัง โรงพยาบาลนครพิงค์ สายด่วน 1669 เพื่อให้รพ.นครพิงค์จัดเตรียมรถ Ambulance ไปรับผู้สงสัย ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (เตรียมทีม 30 นาที และเดินทาง 30 นาที) โดยใช้ถนนเส้นคันคลองชลประทาน” นพ.จตุชัยฯ กล่าว

“นอกจากนี้ ทาง สสจ.เชียงใหม่ ได้จัดทำ บัตรเฝ้าระวังโรค (Health Beware Card) เพื่อแจกให้ผู้โดยสารที่ผ่านด่านคัดกรองโรค ณ จุดคัดกรองท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจัดพิมพ์บัตรขนาดเท่านามบัตรพิมพ์หน้า-หลัง 2 รูปแบบ คือ แบบเป็นภาษาจีนและอังกฤษ และแบบเป็นภาษาไทยและอังกฤษ” สสจ.เชียงใหม่ กล่าว

ทั้งนี้หากพบผู้สัมผัส (Contact case) กลุ่มเสี่ยงสูง ให้ส่งเข้าพื้นที่กักกัน (Quarantine) ที่ รพ.สารภี รพ.สารภีบวร และ รพ.สันป่าตอง ในกรณีที่พบผู้ป่วย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุ (อู่ฮั่น) ใน รพท./รพช./รพ.เอกชน ให้แยกกักผู้ป่วยไว้ก่อน ให้แจ้ง Call center รพ.นครพิงค์ เบอร์โทร 053-999264 และ สสจ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 053-211048 ต่อ 110

นพ.จตุชัยฯ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อปอดอักเสบ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางสามารถเดินทางยังสามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว รวมถึงการรักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ นอกจากนี้คนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวมได้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-211048-50 ต่อ 110

ด้าน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รายงานว่า วันนี้ (7 ม.ค.) ในส่วนรับผิดชอบ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น ในเที่ยวบิน CA707 จำนวน 102 ราย พบมีการแจ้งเตือนจากเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอินฟาเรด หรือ เทอร์โมสแกน ในผู้โดยสารจำนวน 6 ราย จึงได้ตรวจวัดไข้ซ้ำ ซึ่งผลการตรวจพบว่าอุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้แจก Health beware card เพื่อเฝ้าระวังให้แก่ผู้โดยสารด้วย

ทั้งนี้การดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดย นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงออกจากผู้โดยสารทั่วไป หลังมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการดำเนินการ การท่าอากาศยานเชียงใหม่จะทำการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น และหากพบมีอาการไข้สูง หรืออาการที่เข้าข่ายโรคทางเดินหายใจจะทำการซักประวัติ และเข้าสู่กระบวนการดำเนินการเช่นเดียวกับโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเมอร์ส (MERS), โรคอีโบล่า (Ebola) ต่อไป ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์