วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เขี่ย “ศรีนวล” ยังไม่สะเด็ดน้ำ มีอีกก๊อก ก่อนต้องหาบ้านใหม่ให้ได้ใน 30 วัน

16 ธ.ค. 2019
2098

วันที่ 16 ธ.ค. 62 ปรากฏเป็นข่าวในช่วงเย็นที่ผ่านมาว่า นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ออกมาให้ข่าวสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 ของพรรคอนาคตใหม่ มีมติให้ขับ 4 ส.ส.ที่ลงมติสวนมติของพรรค ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยมติ 250 ต่อ 5 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ประกอบด้วย นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี และ นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี โดยเหตุผลของการลงมติขับไล่ นอกจากกรณีการโหวตสวนมติพรรคซ้ำซากหลายครั้งแล้ว ซึ่งโดยหลังจากนี้จะมีการนำมติดังกล่าวเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ในวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค. 62)

จากกรณีพรรคอนาคตใหม่มีมติขับ 4 สส. พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค หนึ่งในนั้นคือ นางศรีนวล บุญลือ สส.เชียงใหม่ เขต 8 ซึ่งชนะการเลือกตั้งรอบที่ 2 หลังจากที่ นายสุรพล เกียรติไชยากร สส.พรรคเพื่อไทย โดน “ใบส้ม” จาก กกต. โดยได้คะแนนจากประชาชนเขต 8 เชียงใหม่ (อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ และ อ.จอมทอง) โหวตให้มากถึง 75,891 เสียง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเห็นว่า

“กรณี คุณศรีนวลฯ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 บัญญัติไว้ในมาตรา 101 อนุมาตรา 9 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ (9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น 30 วันดังกล่าว”

***ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ตแชร์ในกลุ่มไลน์สื่อ

ผอ.กกต.เชียงใหม่ ยังให้ความเห็นอีกว่า ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อก็คือ มติที่ประชุมวิสามัญของพรรคอนาคตใหม่วันนี้ ไม่ใช่มติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ พรรคอนาคตใหม่จึงต้องมีการประชุมอีกครั้ง จะต้องเป็นการประชุมของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมกัน จึงจะถือว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ 2560 มาตรา101 อนุมาตรา 9

“หากว่าพรรคอนาคตใหม่จัดให้มีการประชุมดังที่กล่าวและที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จึงจะถือว่าคุณศรีนวลฯ ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพพรรคอนาคตใหม่ และต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคอนาคตใหม่มีมติ ไม่เช่นนั้นจะขาดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ให้ความเห็น

ทั้งนี้ผลจากการเปลี่ยนพรรคสังกัดใหม่ของ สส.จากพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 4 คน จะไม่มีการคำนวณคะแนนแบบบัญชีรายชื่อใหม่อีก รวมทั้งจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่ สส. คนใดคนหนึ่งใน 4 คน หรือทั้ง 4 คน จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไม่ทันตามกำหนด