วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

สื่อมวลชนยกพลขึ้นดอย แจกของโรงเรียน “เด็กโต๋” ส่งต่อปันรักให้น้อง

16 ธ.ค. 2019
2660

ชวท. นำคณะผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน แบ่งปันไออุ่นแด่น้องที่ ร.ร.บ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง โรงเรียน “เด็กโต๋” บนจอภาพยนตร์เมื่อ 15 ปีก่อน หวังบรรเทาผลกระทบจากอากาศหนาว แจกของท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บแต่อิ่มอุ่นทั้งคนให้คนรับ

ที่โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง ร่วมกับ ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน กรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเครื่องกันหนาวและสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน นำคณะผู้ใหญ่ใจบุญและสมาชิกชมรมฯ เดินทางฝ่าความหนาวเย็นขึ้นดอยมอบเครื่องกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน การกีฬาและทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ มา มอบให้กับโรงเรียนบ้านแม่โต๋ และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยหนาวเข้าขั้นรุนแรงมากปีนี้

ผศ.อาคมฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการก่อตั้งชมรมฯ สิ่งหนึ่งที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือ ภารกิจเพื่อบริการสาธารณะ แต่ละปีจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลและประชาชน นำสิ่งของเครื่องกันหนาวและอุปกรณ์การเรียน-กีฬา ไปมอบให้กับนักเรียน ประชาชนในถิ่นทุรกันดารในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวและสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ประสบปัญหาเกือบทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอพื้นที่สูงและแนวชายแดน สำหรับปี 2562 เข้ามาในพื้นที่ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีเครื่องกันหนาวไว้สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย เพื่อให้โอกาสกับเด็กๆ ในพื้นที่ชนบทได้มีอุปกรณ์การเรียน-กีฬา ที่ดีในการเล่นกีฬา ปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็กและเพื่อส่งเสริมเกื้อกูลและมิตรภาพที่ดีระหว่างคนไทยทุกหมู่เหล่า ส่งเสริมการรู้รักสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือกันและกันของคนในชาติ

ด้านนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ อดีต ผอ.สปข.3 ประธานโครงการปีนี้ กล่าวเสริมว่า ทางชมรมฯ โดย โครงการ “ทำดีร่วมกัน : รวมใจร่วมด้วย ช่วยแบ่งปันไออุ่นแด่น้องปี 2562/63” โดยการประสานงานของคณะทำงานจาก ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน เครือข่ายสื่อเพื่อชุมชน (เชียงใหม่) มูลนิธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนนำเครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋ ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนกว่า 200 คน ซึ่งทราบว่ายังมีความต้องการสิ่งของจำเป็นและอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ถือเป็นกิจกรรมประจำปีที่ทำมาต่อเนื่องเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางโรงเรียนและช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส

นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณคณะของ ชวท. ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วยเหลือครั้งนี้ ประชากรอำเภอสะเมิงส่วนมากก็เป็นชนเผ่าและอยู่บนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล อากาศหนาวเกือบตลอดปีหลายพื้นที่ก็อยู่ห่างไกลเด็กๆ ก็ยังลำบากและรอการช่วยเหลือจากที่ปกติทางราชการดูแลอยู่ก็ไม่ได้ครอบคลุมดีทั้งหมดต้องอาศัยหน่วยงานองค์กรต่างๆ มาช่วยอีกทาง นับเป็นเรื่องที่ดีที่คณะผู้ใหญ่ใจดีมาครั้งนี้ ในฐานะพ่อเมืองสะเมิงก็ต้องขอบคุณทุกน้ำใจที่มาช่วยเหลือ

เช่นเดียวกับ นางพรณิชา ขัดฟั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โต๋ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ มาช่วยเหลือน้องๆ ที่ยังประสบปัญหาและด้อยโอกาสหลายเรื่อง แต่ทุกคนไม่รู้สึกท้อ เด็กๆ ตั้งใจเรียนและยังประกวดผลงานวิชาการได้รางวัลระดับประเทศด้วย ในข้อจำกัดก็ช่วยกันดูแลพัฒนาให้อยู่อย่างพอเพียงและเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ และเมื่อ 15 ปีก่อนมีคนรู้จักมากกับภาพยนตร์เรื่อง “เด็กโต๋” แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีสภาพที่ยังด้อยโอกาส

นายภาณุเมศ ตันรักษา เลขานุการชมรมฯ และผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้และทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและน้ำใจจากผู้ใหญ่ไม่เฉพาะแค่สมาชิก ชวท. เท่านั้น ยังมีประชาชนทั่วไป หน่วยงาน องค์กร ภาคราชการ บริษัท เอกชน มูลนิองค์กรการกุศลและอื่นๆ ช่วยบริจาคสิ่งของและทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแด่น้องๆ ซึ่งได้รับมอบมาเท่าไรก็ได้มอบให้ทางโรงเรียนไปทั้งหมด เพื่อให้เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารได้รับสิ่งของที่จำเป็นและมีเครื่องกันหนาวไว้บรรเทาความเดือดร้อน

ต้องขอบคุณทุกน้ำใจทั้งจากคณะทำงานและผู้ร่วมโครงการไม่เฉพาะสมาชิกชมรมฯ เท่านั้น ยังมีผู้ใหญ่หลายคน เช่น ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษา นายอินสม ปัญญาโสภา ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ/ที่ปรึกษาโครงการฯ อ.วารี ภัทราวณิชย์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ สทร.11 เชียงใหม่(กองทัพเรือ) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.เกษตรศาสตร์จ. เชียงใหม่ ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมฯ มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวังเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ NBT เชียงใหม่ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร บ.บี โปรดักส์ฯ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่