วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่ระดมคน-เครื่องจักร เก็บซากกระทง-ขยะ กว่า 50 ตัน คาด 2 วันจัดการเสร็จ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”

โดยมี พ.อ.อโณทัย ไชยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ปภ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการต่างๆ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 300 คน การนี้ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวต้อนรับ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) อันเป็นประเพณีที่ดีงามและยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานในช่วงระหว่าง วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากประเพณียี่เป็งสิ้นสุดลงแล้วจะมีเศษชากกระทงและวัสดุอื่นๆ ไหลมาตามลำน้ำปิงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง เป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำ ทำให้ลำน้ำปิงไหลโดยสะดวกและไม่เกิดการเน่าเสีย อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของทางน้ำให้เป็นผลดีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงได้จัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ในวันนี้

ด้าน นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “จิตอาสาประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงามในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำทำให้ลำน้ำปิงไหลสะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำดิบสำหรับการผลิตประปาให้ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และที่สำคัญก็เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

“สำหรับปริมาณเศษชากกระทงและขยะที่ไหลมาในช่วงเทศกาลยี่เป็งในปีนี้ มีจำนวนประมาณ 40 – 50 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีประมาณ 7 ตัน และจากการสำรวจพบว่าวัสดุที่นำมาทำกระทงส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ร้อยละ 95 ที่เหลือเป็นวัสดุประเภทโฟม และอื่นๆ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินกำจัดเศษซากกระทงและขยะมูลฝอยอื่น ๆ แล้วเสร็จภายใน 2 วัน โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนยานพาหนะเครื่องจักรกล หลายรายการจากหลายๆ หน่วยงาน อาทิ รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 7 คัน รถขุดไฮโดรลิคแขนยาว 2 คัน เรือกำจัดวัชพืชขนาดใหญ่จำนวน 1 ลำ เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก 2 ลำ เรือท้องแบน จำนวน 3 ลำ” นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผอ.คป.ชม. กล่าว