ไม่เกินสิ้นพฤศจิกายนรื้อแน่!! เขตทางหลวงหน้าห้างเมญ่า กดลง 1 เมตร สร้างความแตกต่างให้ประชาชนใช้ประโยชน์

12 พ.ย. 2019
2654

ดีเดย์รื้อพื้นที่รุกเขตทางหน้าห้างเมญ่าพฤศจิกายนนี้ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งโต๊ะแถลงข่าว พร้อมเดินหน้าเต็มสูบ ยันออกแบบจากข้อสรุปที่ได้หารือเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมเผยแผนทำทางข้ามทั้งแยกรินคำให้เป็นทางข้ามที่ดีที่สุดของเชียงใหม่ เผยมีแผนขยายถนนห้วยแก้วให้เป็น 6 เลน รอแค่เทศบาลนครเชียงใหม่โอนคืนดำเนินการต่อทันที

บริเวณพื้นที่เขตทางหลวงด้านหน้าศูนย์การค้าเมญ่า นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงความคืบหน้ากรณีการจัดการกับสิ่งปลูกสร้างในเขตทางหลวงที่มีการรุกล้ำบริเวณลานหน้าห้างเมญ่า ซึ่งมีปัญหาพิพาทกับคนบางกลุ่มในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และนักวิชาการบางส่วน

นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวว่า ในห้วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ไม่ได้ให้ข่าวแก่สื่อมวลชนทุกสื่ออย่างเป็นทางการ แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการหารือพูดคุยกับกลุ่มที่มีความเห็นขัดแย้ง และรับฟังคำท้วงติงจากหลายๆ ฝ่าย กระทั่งได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จึงได้ทำการออกแบบการจัดการกับพื้นที่ที่โดนบุกรุกนี้ พร้อมกับการขอรับงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจะดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีการกั้นพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นเขตทาง เป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง เต็มบริเวณ ตั้งแต่แยกรินคำหน้าห้างเมญ่าไปจนสุดแนวด้านไปทางวัดเจ็ดยอดฯ พร้อมกับมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบที่จะทำการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยรูปแบบงานก่อสร้างปรับปรุงคร่าวๆ นั้น จะทำการลดระดับพื้นที่ที่เป็นเขตทางหลวงติดกับลานหน้าห้างเมญ่าลงอีกราว 1 เมตร เพื่อให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพื้นที่ของกรมทางหลวงกับพื้นที่ของห้าง อีกประการที่เป็นความมุ่งหมายในการออกแบบก็เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเข้าถึงพื้นที่อันจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้ในอนาคต รวมทั้งการก่อสร้างทางคู่ขนานที่จะเชื่อมกับทางคู่ขนานเดิมที่มีอยู่แล้ว (ทางด้านในสุดฝั่งขาออกจากแยกรินคำ)

“หลังจากที่มีการปรับปรุงแล้วเสร็จ บนเขตทางของแขวงทางหลวงฯ จะไม่มีการอนุญาตให้มีการขายสินค้าบนพื้นที่นี้โดยเด็ดขาด แต่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ต้นไม้ที่ไม่กีดขวางการปรับปรุงพื้นที่ก็จะรักษาให้คงอยู่ไว้ รวมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพื่อความร่มรื่น เพื่อที่จะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในลานกิจกรรมสาธารณะที่สวยแห่งหนึ่งเชียงใหม่ ส่วนพื้นจะปูด้วยกระเบื้องคุณภาพสูง ตลอดแนวลาน รวมระยะ 128 เมตร ซึ่งการก่อสร้างปรับปรุงบริเวรนี้จะใช้งบประมาณ 9 ล้านบาท” นายเอกรินทร์ฯ กล่าว

ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ยังกล่าวอีกว่า ราวเดือนมีนาคม 2563 จะมีโครงการปรับปรุงทางข้ามหรือทางม้าลายบริเวณสี่แยกรินคำ ที่วางกรอบงานไว้จะทำให้เป็นทางเดินข้ามที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ในจุดที่จะทำเป็นส่วนต่อขยายจากสมาร์ทนิมมานไปถึงหน้าวัดเจ็ดยอด ซึ่งภาคประชาชนมีข้อเสนอแนะไปยังจังหวัดเชียงใหม่ว่า อยากให้ทางจังหวัดต่อยอดหลังมีการปรับภูมิทัศน์การเอาสายไฟลงดินซึ่งจะทำให้ภูมิทัศน์สวยงามและเกิดการค้าขายและการท่องเที่ยว โดยจะทำในลักษณะเดียวกันมาถึงทางคู่ขนาน ที่จะมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงาม

นายเอกนรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับถนนห้วยแก้วซึ่งมีการเสนอให้ทำการปรับปรุง โดยมีโครงการที่จะปรับปรุงเป็นถนนแบบ 6 ช่องทางจราจร แต่ตัวถนนห้วยแก้วทางกรมทางหลวงได้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่นานแล้ว การจะให้กรมทางหลวงเข้ามาดำเนินการปรับปรุงก็ต้องโอนกลับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อที่จะขอรับโอนคืนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนั้นก็จะทำการออกแบบให้เป็นถนนแบบ 6 ช่องทางจราจร และเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ที่นำไปสู่การก่อสร้างต่อไป