วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ร่าง พรบ.งบประมาณ 63 ฉุดประเทศทรุด!!!

วันนี้ (17 ต.ค.62) มี 2 วาระสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วยว่า วันจะเป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว 1 และอีก 1 เป็นวันเปิดสภาในการประชุมสมัยวิสามัญ (เป็นพิเศษ) เพื่อพิจารณา ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้ง 2 วาระนี้…

มีหนาว !!

ฤดูหนาวปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า อากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา และหนาวนานกว่า ลากยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 63 ที่บอกว่า..มีหนาว!! ประการแรกก็คือ ด้วยเงื่อนไขของภาครัฐที่เขียนออกมามัดคอตัวเอง ทำให้การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ทำได้ยากซะยิ่งกว่ายาก ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าที่จะออกอาวุธในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ อีกประการ เมื่ออากาศหนาวเย็นมากเท่าใด อากาศหนาวยาวนานมากเพียงใด นั่นหมายความว่า…

ปัญหาหมอกควันจะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นตาม

ส่วนอีกหนาว กับการพิจารณา “ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563” เรื่องนี้ยิ่งจะหนาวสุดขั้วหลายๆ คน หลายๆ กลุ่มมาก ถ้ายิ่งหนักข้อเข้าไปกว่านั้น ถ้าหากว่า ร่าง พรบ.งบประมาณฯ ปี 63 ไม่ผ่านสภา นั่นหมายความว่า…

ก็ต้องใช้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน พลางก่อนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะผ่าน เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ “งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็น…พระราชบัญญัติ” และกฎหมายระดับ “พระราชบัญญัติ” ต้องใช้กระบวนการรัฐสภา เท่านั้น!! สภาไม่ผ่านให้ พระราชบัญญัติ ก็ตราไม่ได้  นี่หนาว 1 ละกับเรื่องการที่ร่างงบประมาณไม่ผ่านสภา

อีกหนาวที่จะตามมา “นายกรัฐมนตรี ต้อง!! ลาออก หรือไม่ก็ ยุบสภา” นี่ผมไม่ได้พูดเองนี้ คนพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้คือ คนเป็นรองนายกรัฐมนตรี นาม วิษณุ เครืองาม

หนาวต่อมา หากว่างบประมาณไม่ผ่านแบบลากยาว ซึ่งต้องใช้กฎหมายงบประมาณปี 62 ไปพลางก่อน ก็ต้อง..พลางแบบยาวๆ นั่นล่ะ นั่นก็หมายความว่า…โครงการใหม่ๆ ที่อยู่ในร่าง พรบ.งบประมาณฯ 63 เป็นอัน พับ!! คงไม่ต้องบอกก็คงมองกันออกว่า…

ประเทศชาติหยุดการพัฒนาอย่างสิ้นเชิง!!!

อีก หนาว!! ปี 2563 จะเป็นปีแห่งการ..เลือกตั้งท้องถิ่น!! ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ถูกบรรจุในร่าง พรบ.งบประมาณฯ 63 ยังมีงบประมาณที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ก็บรรจุไว้ในร่าง พรบ.งบประมาณฯ 63 ด้วยเช่นกัน หากว่า เกิดภาวะวิบัติกับร่าง พรบ.งบประมาณฯ 63 นี้ล่ะก็…

ปี 63 คงไม่เป็นปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น ดั่งว่า ชัวร์

เมื่อเปิดดูไทม์ไลน์ของสภาในการพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวางไว้ว่า…

วันที่ 7 ตุลาคม 2562       สภารับร่างฯ จากรัฐบาล

วันที่ 17 ตุลาคม 2562    วันแรกของการพิจารณาร่างฯ ในวาระแรก จะยาวกี่ชั่วโมงกี่วัน ติดตามดูกันวันนี้วันแรก

วันที่ 8 มกราคม 2563    สภาพิจารณาร่างฯ ในวาระ 2

วันที่ 9 มกราคม 2563    สภาพิจารณาร่างฯ ในวาระ 3

ตรงนี้เป็นไปตามกรอบเวลาของรัฐธรรมนูญฯ 2560 ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 143 “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร” นี่คือ วรรคหนึ่ง จากนั้นก็ต้องส่งร่างฯ ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรให้วุฒิสภาพิจารณา ซึ่งรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้เช่นกันในวรรค 3 มาตราเดียวกันนี้ว่า “ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภาฯ”

นั่นหมายความว่า…กว่าร่าง พรบ.งบประมาณฯ 63 จะสะเด็ดน้ำก็ล่วงเลยไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็อยู่ที่กระบวนการของ ทั้ง…สภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ อยู่ที่คนชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอยู่ที่ ฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ว่า…

พวกท่านทั้งหลายจะฉุดประเทศให้ทรุดไปกว่าปี 2562 หรือไม่!!!

วันนี้วันพรุ่ง เป็นอันรู้กัน…

“วายุ”