วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“1 ล้านต้นกล้า 1 ล้านศรัทธา 1 ล้านความดี” โครงการปลูกต้นไม้ นำร่องที่ท่าวังตาล

14 ต.ค. 2019
1758

วันที่ 14 ต.ค. 62 บริเวณเชิงสะพานป่างิ้ว แนวเลียบริมน้ำปิง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อนำร่องสานพลังศรัทธาสภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 ล้านต้นกล้า 1 ล้านศรัทธา 1 ล้านความดี

จัดโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าวังตาลร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายฯ โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล นายอำเภอสารภี พ.ต.อ.สงกรานต์ สันวงค์ ผกก.สภ.สารภี นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสารภี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา-ข้าราชการ-พนักงาน ทต.ท่าวังตาล ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

นายธนกร ช่วยค้ำชู ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “การปลูกต้นไม้เพื่อนำร่องสานพลังศรัทธาสภาลมหายใจ
เชียงใหม่” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าวังตาลร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังตาล, ชมรมอาสาพัฒนา ชุมชนอำเภอสารภี, สภาลมหายใจเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ โดยจัดภายใต้แนวคิดความร่วมมือการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นกล้า 1 ล้านศรัทธา 1 ล้านความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างแนวกันลมพายุบริเวณริมแม่น้ำปิงให้กับชุมชนบ้านป้างิ้ว หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังตาล เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ป้องกันฝุ่นควัน PM 2.5 ให้เกิดอากาศที่บริสุทธิ์ ปลอดภัย เป็นลมหายใจสาธารณะให้กับจังหวัดเชียงใหม่และร่วมสร้างหลักประกันทุนทางสังคม เป็นบำนาญชีวิต เป็นมรดกให้ลูกหลาน สืบต่อไป และเพื่อให้เกิดความงดงามและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ ภาควิชาการวิชาชีพ ภาคประชาชนประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน

ด้าน นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นกล้า 1 ล้านศรัทธา 1 ล้านความดี” นี้ทำให้เห็นถึงความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ ภาควิชาการวิชาชีพ ภาคประชาชนประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนและดูดซับมลพิษทางอากาศ ถือเป็นอีกวิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 2.5 ได้ระยะยาวและยั่งยืน และเกิดความงดงามและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนต่อไป

“การปลูกดันไม้ เพื่อนำร่องสานพลังศรัทธาสภาลมหายใจเชียงใหม่เป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับไกลและใกล้อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้เป็นเสมือนการจุดประกายความคิดแห่งการเริ่มต้นพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป” ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว