วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

“เจริญฤทธิ์” นำพสกนิกรเชียงใหม่ จัดงานรำลึก “พ่อของแผ่นดิน…ในหลวงรัชกาลที่ 9”

เชียงใหม่จัดน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีและกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป วางพวงมาลา กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าก่อนพ่อเมืองเชียงใหม่จะนำทีมลงเรือสำรวจคลองแม่ข่า

วันที่ 13 ต.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรรเทวี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีและจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีวางพวงมาลา ที่ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเหล่าข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

เวลา 10.30 น. บริเวณริมคลองแม่ข่า ติดถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ที่บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พร้อมกันนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ และจะน้อมนำแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป


จากนั้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ฉีดพ่นน้ำยา EM ปรับสภาพน้ำในคลองแม่ข่า ขณะที่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และข้าราชการทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุม 2 ฝั่งคลองแม่ข่า จัดการเศษขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดริมฝั่งคลอง โดยมีรถแบ็คโฮทำการปรับหน้าดิน ขุดลอกคลองแม่ข่า และปรับแต่งภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม

เสร็จสิ้นกิจกรรมการพัฒนาคลองแม่ข่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงเรือเพื่อตรวจสภาพคลองแม่ข่า ช่วงถนนมหิดล ถึง วัดเทพนิมิต ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ และคลองแม่ข่าช่วงผ่านชุมชนศรีลานนา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นไปก่อนหน้าแล้ว