วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศิษยานุศิษย์ชวนร่วมบุญ บูรณะเสนาสนะ “หลวงปู่แหวน” หลังทรุดโทรมหนัก

09 ต.ค. 2019
3011

ศิษยานุศิษย์ “หลวงปู่แหวน” ร่วมสร้างบุญบูรณะเสนาสนะ กุฏิ และพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ตลอดจนห้องน้ำส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อายุมากกว่า 34 ปี นับแต่หลวงปู่มรณภาพ ล่าสุดยอดเงินโอนเพื่อสมทบทุนการบูรณะเกือบ 2 ล้านบาท ยังคงมีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่แหวน ให้ได้กราบไหว้สักการะ

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) พร้อมอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นำคณะสื่อมวลชน ดูพื้นที่ภายในวัดดอยแม่ปั๋ง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ อริยะสงฆ์เมืองพร้าว จำพรรษา กาลเวลาผ่านไป 34 ปี ได้เริ่มทรุดโทรม ศิษยานุศิษย์ร่วมกันสมทบทุนเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ อาคารอุโบสถ อาคารกุฏิหลวงปู่แหวน อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวน ห้องน้ำส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพื้นที่โดยรอบ ของวัดดอยแม่ปั๋ง

สำหรับท่านที่มีใจกุศลอยากร่วมทำบุญ บูรณะปฏิสังขรณ์ เสนาสนะวัตถุวัดดอยแม่ปั๋ง สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี “บูรณะเสนาสนะหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” เลขที่บัญชี 515-0-53498-6 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค บูรณะเสนาสนะหลวงปู่แหวน สุจิณโณ สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาปสาทะความเลื่อมใสในปฏิปทาแห่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ มหาเถระ พร้อมทั้งครอบครัวที่ได้มี ส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้

พระราชวิสุทธิญาณ เปิดเผยว่า หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เป็นพระมหาเถรที่มีจริยวัตรอันเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่เคารพสักการะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชิราลงกรณ์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างสูงยิ่ง เสร็จพระราชดำเนินไปประกอบศาสนกิจ และถวายนมัสการหลายครั้ง

หลวงปู่แหวนได้ดำรงธาตุขันธ์เป็นระยะเวลา 98 ปี 5 เดือน 17 วัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเสด็จดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดดอยแม่ปั๋ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2530 นับตั้งแต่นั้นมาเสนาสนะอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ อาทิเช่น กุฏิ อุโบสถ พิพิธภัณฑ์ ไม่ได้รับการบูรณะอีกเลย ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แหวน ตลอดจนศิษยานุศิษย์หลวงปู่ ได้เห็นสมควรร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเหล่านี้ เพื่อรักษาไว้เป็นปูชนียสถานที่ควรเคารพสักการะ เป็นประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาและนำแนวทางมาประพฤติปฏิบัติต่อไป