วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

“ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน” เชียงใหม่จัดเพื่อสร้างโอกาสให้คนหูหนวก

เชียงใหม่เจ้าภาพจัดงานกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน Sign Language Rights for All” หวังยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้คนหูหนวกและคนหูตึง เข้าถึงสิทธิและบริการ อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม

วันที่ 29 ก.ย. 62 ที่ ลานกิจกรรมหน้าห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลกครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Sign Language Rights for All” หรือ ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

นางธนาภรณ์ฯ กล่าวว่า ตามที่สหพันธ์คนหูหนวกแห่งโลก หรือ World Federation of the Deaf (WFD) มีประกาศว่า ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นงานสัปดาห์หูหนวกโลก เพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศได้ร่วมกันจัดงานช่วงเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึงให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดการเลือกปฏิบัติและสร้างโอกาสให้คนหูหนวกและคนหูตึงเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม อีกทั้งเพื่อแสดงถึงพลังและศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งสมานฉันท์ในกลุ่มคนหูหนวก คนหูตึง และคนทั่วไป ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกและคนหูตึงอีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากมาย อาทิ การแสดงศักยภาพของคนหูหนวกบนเวที การเสวนาในหัวข้อต่างๆ บูธการแสดงผลงานความสามารถด้านอาชีพและศักยภาพคนหูหนวก และบูธกิจกรรมการเล่นเกมถาม-ตอบ เกี่ยวกับคนหูหนวก นอกจากนี้ยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวนมากจากชมรมผู้ประกอบการคนหูหนวกทั่วประเทศมาจำหน่ายภายในงานด้วย