วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

คณะสงฆ์เชียงใหม่จัดสืบชะตาพ่อเมือง “ศุภชัย” ในวาระเกษียณอายุราชการ

สืบชะตาพ่อเมืองเชียงใหม่……………………วันที่ 28 ก.ย. 62 เวลา 13.39 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาแบบล้านนา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ วิหารวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ การประกอบพิธีในครั้งนี้ โดยคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทสืบชะตาแบบล้านนา จากนั้นได้ผูกด้ายสายสิญจน์และประพรหมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล