วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พร้อมผลิตครูโยคะมาตรฐานสากล “อนันดา โยคะ พาราไดซ์” เปิดตัวเรียบง่าย อบอุ่น

ภายในโครงการดอยคำฮิลล์ไซต์ 2 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ “อนันดา โยคะ พาราไดซ์” โรงเรียนโยคะแห่งแรกของเชียงใหม่ที่ได้รับอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พ่วงด้วยหลักสูตร “โยคะ สากล” ที่จะเป็นแหล่งผลิตครูโยคะคุณภาพระดับสากลสู่ตลาดคนรักสุขภาพ

ปาริชาต แอนเดรส “ครูแอปเปิ้ล” เจ้าของโรงเรียนอนันดา โยคะ พาราไดซ์ (Ananda Yoga Paradise) เปิดเผยว่า “อนันดา โยคะ พาราไดซ์” สถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตครูโยคะที่ได้มาตรฐานสากลให้แก่ตลาดคนรักสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะว่าโรงเรียนของเรามีทั้งหลักสูตรที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเชียงใหม่ อีกทางเราได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การโยคะสากล (Yoga Alliance, USA หรือ RYS200)

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอน ณ โรงเรียนอนันดา โยคะ พาราไดซ์ (Ananda Yoga Paradise) หลักสูตรแรกซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตร 220 ชั่วโมง หรือ 27 วัน อีกหลักสูตรเป็นหลักสูตรโยคะสากล ซึ่งขึ้นทะเบียนกับองค์การโยคะสากล (Yoga Alliance, USA หรือ RYS200) โดยผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องพักที่โรงเรียนตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งในวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาเป็นการเปิดอบรมรุ่นแรกของโรงเรียน โดยได้ Aman Gupta ครูจากโรงเรียน Ananda Yoga Shala แห่งเมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย เมืองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโยคะมาเป็นผู้สอน

 

“เราเชื่อว่า จากการที่ผู้คนให้ความสนใจกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจในการที่จะป้องกันมากกว่าการที่จะรอรักษาตัวเอง โยคะเป็นหนึ่งในวิถีแห่งการสร้างสุขภาพ ที่นี่ไม่ใช่มีเพียงแค่การจะผลิตครูโยคะเท่านั้น เรายังเปิดหลักสูตรสำหรับผู้รักสุขภาพด้วย เป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ก็จะเป็นการล้างพิษออกจากร่างกาย มีการสอนโยคะที่ถูกต้อง รวมถึงมีการนั่งสมาธิ โดยผู้ที่จะเข้าหลักสูตรนี้ต้องมาอยู่กับเราตลอดทั้ง 1 สัปดาห์ เพราะทางโรงเรียนจะจัดการให้ทุกอย่างทั้งอาหารการกิน ที่พัก โดยจัดตารางให้ปฏิบัติตลอดทั้ง 1 สัปดาห์” ครูแอปเปิ้ล กล่าว

สำหรับการเปิดเรียนเป็นรุ่นแรกในวันนี้ เป็นรุ่นที่เรียนระหว่างวันที่ 3 – 30 กันยายน 2562 โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง อาสนะ ปราณายามะ มุทรา พันธะ กริยา ฌานโยคะ มันตราโยคะ ศิลปะการสอน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเพื่อการสอนโยคะ ระบบไหวเวียนพลังงานในร่างกาย ปรัชญาโยคะ วิถีชีวิต และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติโยคะ การใช้ศิลปะและทักษะในการจัดระเบียบร่างกายให้ผู้ฝึกโยคะ การจัดระเบียบร่างกายด้วยท่าทางและคำพูด การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับการฝึกโยคะ การออกแบบและจัดลำดับท่าในการสอนร่วมกับการฝึกหัดสอน

ส่วนโปรแกรมในแต่ละวันตลอดหลักสูตร เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นกิจกรรมฝึกอาสนะ(หฐวินยาสะ) ต่อด้วย ปราฌายามะ การทำสมาธิ การสวดมันตา เวลา 10.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เริ่มอีกครั้งในเวลา 12.00 น. ด้วยกิจกรรม ปรัชญาโยคะ โยคะสูตร เวลา 14.00 น. พักผ่อน เวลา 14.30 น. กิจกรรม กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ต่อด้วยการใช้ศิลปะและทักษาในการจัดระเบียบร่างกาย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับการฝึกโยคะ กระทั่งเวลา 18.45 น. จะเป็นกิจกรรม สมาธิ โยคะนิทรา ก่อนที่จะพักรับประทานอาหารเย็นในเวลา 19.15 น. ซึ่งในระหว่างกิจกรรมจะมีเวลาให้พักผ่อนเป็นช่วงๆ และเข้านอนในเวลา 22.30 น.

สำหรับผู้ที่สนใจในการจะเข้าฝึกอบรมคอร์สครูโยคะ 200 ชั่วโมง (RYT-200) ติดต่อได้ที่ โรงเรียนอนันดา โยคะ พาราไดซ์ (Ananda Yoga Paradise) “ครูแอปเปิ้ล” โทร 096 514 9562 หรือที่ Line ID : appleparichatandraes E-Mail : anandayogaparadise@gmail.com และที่เว็บไซต์ www.anadayogaparadise.com