วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.เชียงใหม่ ประกาศหนุน “บุญเลิศ” เชื่อ “คนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่” ตอบโจทย์ความต้องการ ปชช.ได้

04 ก.ค. 2019
4621

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศหนุน “บุญเลิศ” ชี้โครงการ “คนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่” จะสร้างเชียงใหม่ตรงตามความต้องการประชาชนได้ วอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านตำบลส่งปัญหาความต้องการมายัง อบจ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกำหนดอนาคตเชียงด้วยกัน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมห้องอาหารเดอะการ์เด้น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.เชียงใหม่ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยวิสามัญครั้งที่ 3/2562 โดย นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.เชียงใหม่ กำนันตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคม-ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีวาระการประชุมสำคัญคือการแก้ไขปัญหางานฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฯ และหารือการจัดงานวิ่งมินิมาราธอนในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดแถลงข่าวสื่อมวลชนในประเด็นการสนับสนุนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แจงต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการในการ “คนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโดยให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแบบไหน ควรจะไปในทิศทางใด เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ เหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

“หลายปีที่ผ่านมาทางผู้นำท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอปัญหาต่างๆ ผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ จะได้รับการตอบสนองแก้ไขปัญหาที่เสนอให้สำเร็จด้วยดีเสมอมา แม้กระทั่งหอบโครงการซึ่งเป็นความต้องการเร่งด่วนของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่มาพบท่านนายกโดยตรงก็พบได้ทันที นโยบายต่างๆ ในแต่ละปีที่ผ่านๆ มาส่วนหนึ่งพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในแต่ละพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาความต้องการมายัง อบจ. ซึ่งกลายเป็นนโยบายและโครงการต่างๆ ลงไปยังพื้นที่ตามที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง” นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายอุ่นเรือน คำภิโล การเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนภายใต้โครงการ “คนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่” ครั้งนี้ เป็นอีกมิติหนึ่งของ อบจ.เชียงใหม่ ในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางว่าเชียงใหม่จะเป็นเช่นไร ซึ่งก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านตำบลช่วยกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีมากมายหลายช่องทางตามที่ อบจ.เชียงใหม่กำหนดไว้ หรือจะเขียนปัญหาความต้องการที่อยากให้ อบจ.เชียงใหม่ ทำหรือแก้ไขปัญหาส่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ รวบรวมมาส่งให้ อบจ.เชียงใหม่ ก็ได้

ทั้งนี้โครงการ “คนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่” องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาจัดทำนโยบายในการพัฒนาเชียงใหม่ในอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2566) โดยจะเปิดรับฟังความเห็นภายในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 และในช่วงต้นเดือนกันยายนจะสังเคราะห์แบบสอบถามข้อคิดเห็นทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นร่างนโยบาย ตามหน้าที่ภารกิจ 6 กลุ่ม.ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางน้ำ และด้านประชาธิปไตยโดยท้องถิ่น ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากชาวเชียงใหม่ 4 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 รับฟังจากหัวหน้าส่วนราชการโดยจัดเวทีเฉพาะกลุ่ม อาทิ ภายใน อบจ เชียงใหม่ สำนักการช่าง/สำนักการศึกศาล/สำนักปลัด/กองกิจการสภา และส่วนอื่นๆ ช่องทางที่ 2 รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง ONLINE ช่องทางที่ 3 รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ และช่องทางที่ 4 ช่องทางอื่นๆ อาทิ สื่อมวลชน กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิต่างๆ