วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ปลุกกระแสวัยทีน รวมพลังต้านภัยยาเสพติด เยาวชนกว่า 4 พันคน ร่วมกิจกรรมแน่โปลิฯ

27 มิ.ย. 2019
3136

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ ทั้งเยาวชน นักเรียนนักศึกษาแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ในกิจกรรมมีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการเรื่องยาเสพติด การแข่งขันกีฬา กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ พร้อมเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 4 พันคนร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มักพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในงานได้มีพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สำหรับกิจกรรมรวมวันรวมพลังสีขาว White Power Day ครั้งนี้ ยังมีการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา การแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ มีขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ประกวดวาดภาพ ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งและแดนเซอร์ และการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความสำคัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติด โดยมีจุดมุ่งหมายลดปริมาณผู้ที่เข้าสู่กระบวนการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกันได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก นอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุขอีกด้วย