วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

จัดใหญ่เต็มอิ่ม “1 ทศวรรษงานวันมะม่วงเชียงใหม่” ทั้งมะม่วง-ผลิตภัณฑ์ขนมาโชว์มาให้ช๊อปอย่างเพียบ

07 มิ.ย. 2019
2298

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายอุดม สมพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษงานวันมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้พื้นที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงาน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ได้มีกำหนดจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 100 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วงเพื่อการค้า-การส่งออก 15 สายพันธุ์,มะม่วงผลแปลกและมะม่วงผลยักษ์การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา,การรำวงย้อนยุค,การแปรรูปผลผลิตมะม่วง,การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกทุกสายพันธุ์ในราคายุติธรรม,การออกร้านประชาสัมพันธ์แสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงใหม่จากวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร,กลุ่มตลาดเกษตรกร,กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง การตลาด นวัตกรรม-เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อชาวสวนมะม่วงจากภาครัฐ และเอกชน

ทั้งนี้จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ครบรอบ 10 ปี การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ หรือ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่กลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนเชียงใหม่ ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานวันมะม่วงฯ ครั้งที่ 10 มีมากมายหลากหลายกิจกรรมทั้งสาระและความสนุกสนานบันเทิง อาทิ การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป จำนวน 15 ชนิด การแสดงนิทรรศการความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงและสายพันธุ์มะม่วงทางเลือกในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 สายพันธุ์ การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง ผลิตภัณฑ์มะม่วง และกล้าพันธุ์มะม่วง การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง,การทำอาหาร ขนมจากมะม่วง การแปรรูปมะม่วง การจำหน่ายของดีเมืองเชียงใหม่ จาก 25 อำเภอ การแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมการเกษตร จากภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจและเอกชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมืองประยุกต์และศิลปะการแสดงล้านนา การแข่งขันตำมะม่วงลีลาและรำวงย้อนยุค