วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

อ่างแม่ออนตะกอนมีกว่าแสนคิว ชลประทานเร่งขุดลอกหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำ ปีแรกมีงบขุดออกแค่ครึ่ง วางแผนเอาออกหมดในปีหน้า (มีคลิป)

01 มิ.ย. 2019
3965

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ออน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแม่ออนดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 โดยเป็นอ่างที่สามารถเก็บกักน้ำได้ราว 4.53 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ออน พบว่า อ่างเก็บน้ำมีใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีตะกอนดินทรายสะสมอยู่ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก ประมาณการตะกอนฯ มีอยู่ราว 1 แสน ลบ.ม. ทำให้ปริมาณความจุน้ำและประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำลดลง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โครงการชลประทานเชียงใหม่จึงดำเนินการแผนงาน/โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ออน เพื่อคืนศักยภาพในการเก็บกักน้ำให้อ่างฯ มีมากยิ่งขึ้น

 

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ออนในปีแรกของรอบที่ 4 จะขุดลอกตะกอนออกได้ราว 5 หมื่น ลบ.ม. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งจะทันต่อการเก็บกักน้ำใช้ในช่วงฤดูฝนนี้ สำหรับทรายที่ขุดลอกออกมาได้ราว 5 หมื่นคิว จะกองเก็บไว้จะกว่างานขุดลอกจะแล้วเสร็จ จากนั้นจะทำการเปิดประมูลทรายทั้งจำนวนที่ขุดได้ เพื่อนำเงินเป็นรายได้หลวงสำหรับการบำรุงรักษา (ขุดลอก) ส่วนที่ยังคงค้างอีกราว 5 หมื่นคิวในปี 2563 อีกทางหากงบประมาณในการขุดลอกไม่มีหรือมีอย่างจำกัด แนวทางในการการดำเนินเพื่อทำการขุดลอกอาจดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแห่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 ซึ่งเปิดช่องให้นำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการหรือค่าจ้างเอกชนทำการขุดลอกได้

สำหรับการขุดลอกตะกอนดินทรายในอ่างเก็บน้ำ เป็นหลักการในการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำเพื่ออ่างเก็บคืนศักยภาพให้แก่อ่างฯ เพราะการที่มีตะกอนดินทรายมีในปริมาณที่มากๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำได้ โดยมีระยะเวลาในการขุดลอกห่างกันราว 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่อ่างฯ นั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงสำรวจปริมาณตะกอนเป็นประจำทุกปี หากพบว่าอ่างมีปริมาณตะกอนมากก็จะทำโครงการเพื่อทำการขุดลอก ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำแม่ออนเคยผ่านการขุดลอกมาแล้ว 3 ครั้ง และเมื่อทำการขุดลอกแล้วเสร็จในปีนี้อ่างฯ ก็จะมีพื้นที่ในการรับน้ำเพิ่มอีกราว 5 หมื่น ลบ.ม. และจะมีเพิ่มมากขึ้นเป็น 1 แสน ลบ.ม. หากได้รับการขุดลอกในปี พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการ