วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ชลประทานเอาจริงตามติดแก้ลำไยแห้งตายที่จอมทอง อัดน้ำเต็มที่เข้าวันที่ 4 คาดลำไยกว่า 150 ไร่ รอดตาย

11 พ.ค. 2019
2222

ชลประทานเกาะติดช่วยสวนลำไยจอมทอง เดินเครื่องสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมงโดยเครื่องปั่นไฟ คาดรอดตาย ผญบ.ม.4 แม่สอย เผยแต่ละสวนลากสายไฟยาวหลายร้อยเมตรทำให้เดินเครื่องสูบบาดาลไม่ได้ พร้อมอ้อนขอลอกอ่างห้วยขะหมาหลวง ชี้กว่า 20 ปีไม่เคยขุดลอกซักครั้ง

 

วันที่ 11พ.ค. 62 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเชษฐพงศ์ นันทิทรรภ นายช่างชลประทานชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงเหนือและท้ายประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

จากการตรวจสอบพบว่า ประตูระบายน้ำแม่สอยสภาพปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือประตูราว 2.37 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำท้ายอัตรา 3.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือประมาณวันละ 302,400 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การควบคุมและการบริหารจัดการน้ำให้สถานีสูบน้ำด้านเหนือน้ำ 26 สถานี และด้านท้ายน้ำ 8 สถานี

พร้อมกันนี้ได้ไปติดตามการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบแปะ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแปะ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี 1 ตำบลแม่สอย ซึ่งมีการสูบน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ทั้งที่เป็นสวนลำไยและมะม่วง และได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของ นายสุธรรม อ๊อดต่อกัน และติดตามการช่วยเหลือสวนลำไย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะแล้งราว100 ไร่ และแสดงอาการแล้ว 15 ไร่ เป็นพื้นที่สวนลำไยของ นายอุทัย แสนอ้าย โดยลำไยเกิดอาการเหี่ยวเฉาจากการขาดน้ำ

จากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ ปัญหาสืบเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ส่งผลให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถดึงน้ำจากบ่อบาดาลได้ ก่อนหน้านี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ได้สั่งการให้จัดเครื่องปั่นไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนและจะทำการสูบน้ำในแปลงดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่คืนวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจ่ายไฟให้แก่เครื่องสูบน้ำบาดาลตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งวันที่มาถึงพื้นที่และติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าอีกราว 1 ถึง 2 วันนี้ งานน่าจะแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ยังได้รับการประสานจาก นายวิทธิกร ปัญญามี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอย ตรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยขะหมาหลวง เพื่อพิจารณาเสนอแผนงานการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ

ด้าน นายวิทธิกร ตากี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อ่างเก็บน้ำห้วยขะหมาหลวง สภาพอ่างโดยปกติสามารถเก็บกักน้ำได้ราว 640,000 ลบ.ม. ปีนี้เท่าที่ประเมินน้ำในอ่างน่าจะเก็บได้ราว 50,000 ลบ.ม. เนื่องจากฝนตกบริเวณเหนืออ่างและในพื้นที่น้อย ประกอบกับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี 2 ซึ่งจะสูบน้ำจากแม่น้ำปิงส่งให้แก่เกษตรกรชาวสวนและส่วนที่เหลือจะปล่อยลงอ่างฯ ปีนี้ไม่สามารถปล่อยน้ำลงอ่างได้ เพราะไม่มีน้ำเหลือที่จะปล่อยลงอ่าง เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนที่ความต้องการน้ำมากเนื่องจากแล้งจัด และตั้งแต่ปี 2542 ที่อ่างเก็บน้ำก่อสร้างแล้วเสร็จยังไม่เคยมีการขุดลอกเลยซักครั้ง

“พื้นที่สวนที่เกษตรกรได้รับผลกระทบราว 15 ไร่ ซึ่งลำไยยืนต้นแห้งเหี่ยว และทางชลประทานได้ส่งเครื่องปั่นไฟเข้ามาสนับสนุนกระทั่งสามารถสูบน้ำบาดาลได้ นับถึงวันนี้ (11 พ.ค.) เป็นวันที่ 4 แล้ว โดยรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้น คาดว่าลำไยหลายร้อยต้นของเกษตรกรายนี้น่าจะรอด ปัญหาเรื่องไฟฟ้าก็เป็นปัญหาหนึ่งของเกษตรกรตำบลแม่สอย เพราะต้องลากสายไฟจากเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร ทำให้กระแสไฟไม่เพียงพอที่จะเดินเครื่องสูบน้ำบาดาลได้ อย่างสวนที่กล่าวมาข้างต้นต้องลากสายไฟฟ้ายาวกว่า 350 เมตร บางส่วนลากสายไฟยาวกว่าครึ่งกิโลเมตร” นายวิทธิกร ตากี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.แม่สอย กล่าว

ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่รับน้ำจากประตูระบายน้ำแม่สอยยังไม่มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ขอความร่วมมือจากเกษตรกรช่วยใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำตามรอบเวรที่เจ้าหน้าที่ชลประทานหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด