วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

จัดศูนย์ประชุมรับ 5 หมื่นคนเลือกตั้งล่วงหน้า กกต.เชียงใหม่ พร้อม!! ชี้มาใกล้หมดเวลามีสิทธิอดหย่อนบัตร (คลิป)

เกือบ 5 หมื่นคนหย่อนบัตรล่วงหน้านอกเขต กกต.เชียงใหม่ พร้อม!!! จัด 59 หน่วยเลือกตั้งรองรับ เปิดทุกประตูศูนย์ประชุมรับคลื่นคนทั้งมาเลือกตั้งและเที่ยวงานแสดงสินค้าวันสุดท้าย ชี้ชัดไม่ควรไปใช้สิทธิใกล้สิ้นสุดเวลาอาจหมดโอกาสหย่อนบัตร

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ใช้สิทธิขอลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งอยู่ 1,300 กว่าคน ส่วนนอกเขตเลือกตั้งราว 80,000 กว่าคน สำหรับภายในอาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นสถานที่สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียน 47,000 กว่าคน

“วันนี้ สนง.กกต.เชียงใหม่ ได้ระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยกันจัดสถานที่ลงคะแนน ณ จุดลงคะแนนจุดนี้มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 59 หน่วยเลือกตั้ง หรือ 59 ชุด นอกจากนั้นมีการแต่งตั้งผู้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกราว 100 กว่านาย เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับรักษาความปลอดภัยอีกราว 100 กว่านาย การเตรียมการต่างๆ ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ เพียงแต่เปลี่ยนเอาหน่วยเลือกตั้งที่อยู่นอกอาคาร SMEs จำนวน 20 หน่วย เอามารวมไว้ในอาคารโดยเพิ่มหน่วยเลือกตั้งบริเวณทานเดินเชื่อมโถงอาคาร SMEs 1 กับอาคาร SMEs 2 เนื่องจากสภาพอากาศภายนอกอาคารทั้งร้อนอบอ้าวและมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันจำนวนมาก” ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งต้องเดินทางมาใช้สิทธิที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ แห่งนี้ สามารถเดินทางเข้าทางประตู 1 และประตู 3 เป็นประตูหลักที่แนะนำ แต่ประตูอื่นๆ ก็สามารถเข้าได้เพราะว่าในวันเลือกตั้งล่วงหน้าทุกประตูของศูนย์ประชุมฯ จะเปิดให้เข้าออกได้ทุกประตู

จากยอดผู้ที่ลงทะเบียนในการจะมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ศูนย์ประชุมฯ มีมากถึง 4 หมื่นกว่าราย ทั้งสถานที่และการจัดการให้มีการเลือกตั้งจะเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียนหรือไม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ ตอบว่า โดยปกติของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจะมากันในช่วงก่อนเวลาเปิดหีบหรือก่อน 8 โมงเช้า และใกล้ๆ เวลาที่จะสิ้นสุดเวลาลงคะแนน การเลือกตั้งครั้งนี้คงต้องได้เพียงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนว่า ขอให้ทยอยกันมาตลอดในช่วงวันที่เปิดให้ลงคะแนน และอย่ามาในช่วงที่จะใกล้จะปิดการลงคะแนนซึ่งอาจจะไม่ได้รับความสะดวกได้

“เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากถึง 47,000 กว่าคน ก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกบ้าง อย่างไรก็ตามได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่รวมถึงการซักซ้อมในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่” นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 85,653 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียน 47,147 คน ใช้อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้ลงทะเบียน 7,596 คน สถานที่เลือกตั้ง สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้ลงทะเบียน 7,471 คน สถานที่เลือกตั้งเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้ลงทะเบียน 12,250 คน สถานที่เลือกตั้งหอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย เขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้ลงทะเบียน 5,119 คน สถานที่เลือกตั้ง หอประชุมอำเภอแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 6 มีผู้ลงทะเบียน 1,412 คน สถานที่เลือกตั้ง เทศบาลตำบลเชียงดาว เขตเลือกตั้งที่ 7 มีผู้ลงทะเบียน 2,053 คน สถานที่เลือกตั้ง อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง เขตเลือกตั้งที่ 8 มีผู้ลงทะเบียน 1,673 คน สถานที่เลือกตั้ง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง และเขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้ลงทะเบียน 932 คน และใช้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ซึ่งใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเขต 1 เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดกว่า 4.7 หมื่นกว่าคน ในวันเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ภายในศูนย์ประชุมฯ ยังมีงานจัดการแสดงสินค้างานใหญ่เป็นวันสุดท้าย อาจจะเกิดความไม่สะดวกหรืออาจต้องใช้เวลามากในการสัญจร การหาที่จอดรถ ควรที่จะเผื่อเวลาในการไปใช้สิทธิลงคะแนนไว้ให้มากด้วย