วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

คลองแม่แตงเหือด!! เหตุซ่อมใหญ่ คป.เชียงใหม่ ส่งน้ำช่วยประปา สำรองอีก5แสนคิวคาดผ่านแล้งได้

22 ก.พ. 2019
2797

ชลประทานเชียงใหม่ส่งน้ำอ่างแม่จอกช่วยสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ล็อตแรก 8 หมื่นคิว คลองสายใหญ่แม่แตงซ่อมใหญ่เหือดน้ำเสร็จ 25 ก.พ.นี้ “จรินทร์” จ่อส่งให้อีก 5 แสนคิว ช่วงรอรอบเวรจ่ายน้ำ คาดพอผลิตน้ำประปาตลอดแล้ง

วันที่ 22 ก.พ. 62 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ (คป.เชียงใหม่) เปิดเผยว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้สนับสนุนน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ขนาดความจุ 1.1ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่บริเวณเหนือสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ เพื่อการผลิตน้ำประปา โดยส่งให้สถานีผลิตน้ำประปาอุโมงค์ ซึ่งตั้งอยู่ติดคลองชลประทานย่านหลังตลาดต้นพยอม โดยจะจ่ายให้ประมาณ 80,000 ลบ.ม. ต่อรอบ เนื่องจากเป็นนอกรอบเวรการส่งน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง และคาดการณ์ว่าตลอดช่วงแล้งนี้ คป.เชียงใหม่ จะสามารถสนับสนุนน้ำดิบในแต่ละช่วงที่ประปามีความต้องการ มากกว่า 500,000 ลบ.ม.

ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง หรือ คบ.แม่แตง กำหนดส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2561/62 โดยจะมีประกาศแจ้งการจัดสรรน้ำเป็นช่วง ในช่วงเวลานี้เป็นการจัดสรรตามประกาศฉบับที่ 2 ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงได้ดำเนินงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่โดยทำการซ่อมบำรุงตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 62 เป็นต้นมา ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 25 ก.พ. 62 นี้ การจ่ายน้ำผ่านคลองแม่แตงคลองสายใหญ่จึงส่งไปได้เพียงแค่ช่วงต้นคลอง ถึงคลองซอย 4 ซ้าย เท่านั้น ส่วนคลองซอย 5 ซ้าย ถึง 23 ซ้าย ไม่สามารถส่งน้ำให้ได้

ส่วนแผนการจักสรรน้ำของ คบ.แม่แตง ให้แก่การเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทาน กำหนดไว้ในแผนทั้งสิ้น 66,354 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดสรรให้การปลูกข้าวนาปรัง 9,000 ไร่ พืชไร่ 1,000 ไร่ ไม้ผล 28,000 ไร่ และบ่อปลาอีก 1,000 ไร่

สำหรับแผนการส่งน้ำฯ ตามประกาศของ คบ.แม่แตง กำหนดส่งน้ำถึงสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคลองซอย 18 ซ้าย กับคลองซอย 19 ซ้าย จะอยู่ในช่วงที่ 5 ของประกาศฉบับที่ 2 โดยกำหนดส่งน้ำ 10 วัน ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. ถึงวันที่ 11 มี.ค. 62 ช่วงที่ 2 ของประกาศฉบับที่ 3 กำหนดส่งน้ำ 6 วัน ระหว่างวันที่ 4 เม.ย.ถึงวันที่ 10 เม.ย. 62 และช่วงที่ 7 กำหนดส่ง 6 วัน ระหว่างวันที่ 23 เม.ย.ถึงวันที่ 29 เม.ย. 62

ทั้งนี้สถานีผลิตน้ำอุโมงค์สามารถสูบน้ำขึ้นกักเก็บไว้ในสระน้ำขนาด 200,000 ลบ.ม. โดยผลิตน้ำประปาจ่ายให้บริการประชาชนโซนเหนือสุดจ่ายถึงถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ โซนใต้สุดจ่ายถึงกาดฝรั่ง อ.หางดง มีกำลังผลิตที่ 1,250 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ซึ่งต้องใช้น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเฉลี่ยวันละ 50,000 ลบ.ม. โดยใช้น้ำดิบจากคลองชลประทานเป็นหลักเฉลี่ยที่วันละ 28,000-30,000 ลบ.ม. อีกส่วนได้น้ำดิบมาจากแม่น้ำปิงโดยสูบส่งจากสถานีสูบน้ำบ้านท่อผ่านระบบท่อใต้ดินข้างคลองชลประทาน ซึ่งการที่ได้น้ำที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ส่งเพิ่มให้คาดว่าจะเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาช่วงแล้งนี้

ทั้งนี้รายงานสถานการณ์น้ำรายวันของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ในวันที่ 2 ก.พ. 62 รายงานว่า ฝายแม่แตงปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 3.974 ลบ.ม.ต่อวินาที ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่มีปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 1.006 ลบ.ม.ต่อวินาที และปริมาณน้ำกักเก็บในแก้มลิงช่วงที่ 1 มีปริมาณที่ 884,243 ลบ.ม.