วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดสรงน้ำพระธาตุดอยเกิ้งสุดอลังการ ช่างฟ้อนกว่า 200 คน ฟ้อนเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ (มีคลิป)

19 ก.พ. 2019
3934

ที่ลานติดทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้งและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

งานสรงน้ำพระบรมธาตุวัดดอยเกิ้งในปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2562 ในพิธีเปิดฯ มีปลัดอาวุโส อ.ดอยเต่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยสมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ นำโดย นายสาย ตาลี กำนันตำบลบงตัน ประธานชมรมฯ ให้การต้อนรับ นายทะนงศักดิ์ วีระ หรือ “สจ.เอ็ม” สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตดอยเต่า กล่าวรายงาน

นายทะนงศักดิ์ วีระ กล่าวว่า วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงในเขตเมืองฮอดเก่า ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า มีพระครูบริรักษ์บรมธาตุเป็นเจ้าอาวาส วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งเป็นวัดที่สำคัญเป็นวัดที่ศักดิ์แห่งหนึ่งในดินแดนล้านนา ประดิษฐานพระเกสาธาตุ พระธาตุเบื้องซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพบูชาสักการะของพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอดอยเต่า และอำเภอใกล้เคียง รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

“สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพสักการะสถานที่สำคัญเป็นสถานที่ศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองของดอยเต่า เป็นการอนุรักษ์ รักษาและสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอยเต่าได้อีกทาง นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานนี้ยังจะช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดแก่คนอำเภอดอยเต่า ทั้งคณะผู้จัดงาน และนักศีลนักบุญที่มาร่วมงาน” สจ.เอ็ม กล่าว

กิจกรรมในงานสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้งและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 มีมากมาย อาทิ ในวันที่ 17 ก.พ. มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานฯ มีการแข่งขันรถมอเตอร์ไซด์วิบาก “ดอยเต่าเอ็นดูโร่ไซค์เคิลครอส ครั้งที่ 6” ส่วนวันที่ 18 ก.พ. จะมีพิธีเปิดงาน การแข่งขันชกมวยไทย เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป โดยก่อนพิธีเปิดมีการประกวดขบวนแห่ครัวทานจากวัดและหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 6 ตำบลของอำเภอดอยเต่า และการฟ้อนเล็บจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอดอยเต่า จำนวนผู้ร่วมฟ้อน 200 คน อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ส่วนวันที่ 19 ก.พ. จะมีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้งตลอดทั้งวัน