วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

เขต 1 เชียงใหม่ จะหย่อนบัตรเลือกใครเป็น สส. ได้บ้าง ดูได้แล้ว…มีครบ

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพียงอำเภอเดียว มีประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 35 คน ไม่ประกาศการรับสมัคร 1 คน เบอร์ 3 เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ถึง 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 1 จะหย่อนบัตรเลือกใครได้บ้าง ทั้ง 34 คน เป็นใครหน้าตาเป็นเช่นใด ไปดูกัน…..