วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ คาราวะรับพรปีใหม่จากผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 ม.ค. 62 นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคาราวะ สวัสดีและรับพรปีใหม่ 2562

ประกอบด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี นายมนัส ขันใส และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ สวัสดีและรับพรปีใหม่จาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่