“ปั่นปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่” น่องเหล็กกว่า200ชีวิตร่วมปั่นระดมทุนจากเชียงใหม่ปลายทางหาดใหญ่

นักปั่นจิตสาธารณะทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม จักรยานการกุศล “ปั่นปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่” สตาร์ทจากเชียงใหม่ปลายทางหาดใหญ่ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนได้ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ 2 – 22 ธ.ค. นี้

วันที่ 2 ธ.ค. 61 บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่” โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการรับบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตกุศล ตลอดระยะทาง เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนักปั่นจักรยานจิตสาธารณะจากทั่วประเทศร่วมปั่นจำนวนเกือบ 200 คน ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานจะบอกบุญแก่ประชาชนทั่วไปจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 – 22 ธันวาคม 2561 รวมระยะทางรวมเกือบ 2,000 กิโลเมตร บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกระดูกสันหลังและข้อสะโพกที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งจากอุบัติเหตุ และด้วยภาวะสุขภาพของบุคคล จึงมีแนวคิดในการที่จะจัดสร้างศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยกระดูก เพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยสูงขึ้น ฟื้นตัวเร็วขึ้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้ ลดภาระลูกหลานและบุคคลใกล้ชิด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนกับคณะนักปั่นตลอดเส้นทางเชียงใหม่ – หาดใหญ่ สงขลา ระหว่างวันที่ 2 – 23 ธันวาคม 2561 หรือ สามารถร่วมสมทบทุนด้วยการโอนเงินได้ที่ บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 936-029236-2 ในนาม “ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง (Spine Center)” เพื่อร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างต่อไป