วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่รับมอบผ้าห่ม เตรียมส่งลงพื้นที่ต้านภัยหนาว

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากภาคเอกชน เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. บริเวณหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนายหลิว หยาง ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ จำนวน 500 ผืน เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รับไปดำเนินการกระจายความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันต่อไป