วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ส่งท้ายยี่เป็ง 2 ฝั่งน้ำแจ่ม ทต.ท่าข้าม จัดสนุกต่อเนื่อง

งานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลท่าข้ามคืนสุดท้ายสนุก จัดต่อเนื่องเป็นคืนที่ 2 บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแจ่มเขต อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สำหรับคืนสุดท้ายมีพิธีเปิดงานโดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด

พร้อมด้วย นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฮอด หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมงาน ในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของโรงเรียนฮอดพิทยาคม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดรำวงย้อนยุค และ การชกมวยไทย สำหรับผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ มีดังนี้ ชนะเลิศ ด.ญ.พิมญาพัสส์ ฟูเอื้อง บ้านวังลุงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สถรนันท์ กันนิกา บ้านท่าข้ามใต้ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อรวรรณ กุมภมาร บ้านหลังกาด ผลการประกวดรำวงย้อนยุค ชนะเลิได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้มป่อย รองชนะเลิศ หมู่ที่ 10 บ้านวังลุงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้ามใต้

ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานสืบสานประเพณียี่เป็งของเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็ง โดยจัดร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแปะซึ่งเป็นการจัดงานลอยกระทงสองฝั่งแม่น้ำ โดยจัดขึ้นที่ริมน้ำแม่แจ่ม บริเวณสะพานลำน้ำแจ่ม เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนทั้งสองอำเภอได้ร่วมงานลอยกระทง ได้ทั้งสองงาน

งานสืบสานประเพณียี่เป็งฝั่งอำเภอฮอด โดยเทศบาลตำบลท่าข้าม เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดกระทงเล็ก และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย