วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

ในหลวงพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2561 ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ยอดทำบุญ 1,771,892.28 บาท

วันที่ 18 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

 

สำหรับ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินทำบุญ จำนวน 1,771,892.28 พร้อมกันนี้กรมฝนหลวงฯ ยังได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ จำนวน 10,000 บาท โรงเรียนศรีเณรูห์ จำนวน 10,000 บาท โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 10,000 บาท และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 10,000 บาท

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)