วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ซากกระทงมากกว่า 100 ตัน เชียงใหม่วางแผนแต่เนิ่นเก็บให้เสร็จในวันครึ่ง ย้ำให้ใช้กระทงใบตอง ชี้ที่ทำจากหนมปัง แช่น้ำเหม็นสุดยอด

06 พ.ย. 2018
2316

จังหวัดเชียงใหม่นัดคณะทำงานถกเตรียมแผนจัดเก็บขยะกระทง พร้อมระดมหน่วยงาน จิตอาสาฯ เร่งเก็บให้แล้วเสร็จในวันครึ่งไม่เกิน 2 วัน ลอยกระทงปีที่ผ่านมาขยะกระทงมากถึง 120 ตัน กว่า 3 วันจึงเก็บแล้วหมด ชี้กระทงขนมปังแช่น้ำไม่ละลายส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก “รองคมสัน” ขอความร่วมมือให้ใช้กระทงจากใบตอง-หยวกกล้วย เร่งรณรงค์ “เชียงใหม่ กระทง NO โฟม 100%”

วันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมริมน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมี นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายทรงพล พงษ์มุกดา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน รายงานข้อมูล

เสร็จสิ้นการประชุม นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมเตรียมการในการจะกำจัดขยะในลำน้ำปิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เหลือจากงานเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ จาก 23 หน่วยงานที่เป็นคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปร่วมกันแล้วว่า หลังจากเทศกาลลอยกระทงสิ้นสุดไปแล้ว 3 วัน จึงจะทำการจัดเก็บขยะ เศษกระทงในลำน้ำปิงออก ประเด็นมีว่า ทำอย่างไรจึงจะจัดเก็บกระทงออกจากแม่น้ำปิงโดยเร็ว ซึ่งแต่เดิมใช้เวลาในการจัดเก็บ 3 วัน ซึ่งก็จะทำให้น้ำเสียไป 3 วันด้วยเช่นกัน จึงหามาตรการในการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันครึ่งไม่เกิน 2 วัน

“ประเด็นการจะกระชับเวลาในการจัดเก็บขยะจากกระทงให้เร็วขึ้น จะต้องบูรณการหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าหน่วยงานนั้นจะไม่อยู่ในคณะทำงานก็ตาม จะระดมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เข้ามาช่วย รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีเครื่องจักร อาทิ แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท หน่วยงานทุกหน่วยที่มีรถบรรทุก รถแบ็คโฮ เข้ามาสนับสนุน ซึ่งจะทำให้การจัดการขยะจากกระทงที่ตกค้างในลำน้ำปิงเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว” รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายคมสันฯ กล่าวต่อว่า อีกประเด็นในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรณรงค์การใช้กระทงเข้มข้นขึ้น โดยจะรณรงค์ให้เป็นกระทงที่ทำจากใบตอง ทำจากหยวกกล้วย เป็นกระทงที่ไม่ใช้โฟม 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงตรงนี้กับประเด็นนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ในการที่จะใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง

“ส่วนเรื่องของการเก็บขยะจากกระทงจังหวัดเชียงใหม่จะใช้พลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจในทุกกลุ่ม รวมทั้งอาสาสมัครต่างๆ ทั้ง อปพร. อสม. กลุ่มพลังต่างๆ มาช่วยเก็บขยะจากกระทงร่วมกันให้เร็วที่สุด เพื่อพื้นที่ท้ายน้ำที่รับน้ำจาก ปตร.แม่น้ำปิง จะได้ไม่เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ” นายคมส้น สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

สำหรับปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการหน่วยงานในการจัดเก็บกระทง สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยออกจากแม่น้ำปิงหลังจากเทศกาลกระทงผ่านไป ซึ่งเก็บได้มากถึง 120 ตัน โดยเริ่มจัดเก็บในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาในการเก็บ 3 วัน จึงแล้วเสร็จ กระทงส่วนใหญ่ทำจากใบตองและหยวกกล้วย มีกระทงจำนวนหนึ่งที่ยังใช้โฟมซึ่งย่อยสลายไม่ได้ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ากระทงจากใบตอง อีกส่วนหนึ่งซึ่งมีให้เห็นบ้างคือกระทงขนมปัง เป็นขนมปังที่แช่น้ำยังคงรูปกระทง ที่สำคัญคือกระทงที่ทำจากขนมปังเมื่อแช่น้ำส่งกลุ่มเหม็นรุนแรงมาก และเกิดฟองรอบข้างกระทงเป็นฟองในลักษณะเดียวกับฟองที่เกิดขึ้นกับอาหารบูดเน่า