วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“หมอวรงค์” ลงชิงดำ “หน.ปชป.” เยือนสมาชิกที่เชียงใหม่ 28 ต.ค. นี้

ศึกชิงหัวหน้าปชป.คนที่ 8 “หมอวรงค์” ขอมาเยือนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.นี้ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทด้านการเมือง ย้ำการมาเยือนในครั้งนี้นอกจากจะบอกเล่าเก้าสิบถึงความในใจในการก้าวไปชิงหัวหน้าพรรคฯ คนที่ 8 ซึ่งมีผู้ชิงชัยทั้งอดีต หน.พรรค “อภิสิทธิ์” และนายอลงกรณ์ พลบุตร ทั้ง 3 คน เตรียมชิงดำเดินสายกันทั่วประเทศให้ประชาชนได้ตัดสินในการปฏิรูปการบริหารพรรคยุคใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเลือกตั้งครั้งใหญ่ปี 62 ตามที่รัฐบาล คสช. ได้ประกาศไว้

น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 มีชื่อเล่นว่า “โก๋” ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และวุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในขณะศึกษานั้นได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) อีกด้วย น.พ.วรงค์ เคยรับราชการเป็นแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.หนองคาย เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ต่อมาได้ลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่งานการเมือง

งานการเมือง น.พ.วรงค์ เริ่มต้นงานการเมืองภายหลังลาออกจากราชการ โดยแรกเริ่มอยู่ในสังกัดพรรคไทยรักไทย แต่ทว่าได้ลาออกจากพรรคไทยรักไทย เมื่อทางพรรคได้เปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2547 เจ้าตัวจึงย้ายไปอยู่ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์แทน และและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 และได้รับเลือกตั้งอีกในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

การมาเชียงใหม่ในครั้งนี้ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหมายเลข 2 นอกจากจะมาแสดงวิสัยทัศน์และบทบาททางด้านการเมืองต่อสมาชิกพรรคแล้ว ยังจะนำเสนอสิ่งใหม่คือ วิสัยทัศน์ของการบริหารจัดการพรรคในอนาคต เสมือนการปฏิรูปพรรคให้ทันกับยุคและสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ทังนี้ นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้สมัครชิงหัวหน้าหมายเลข 2 จะมาพบปะและเยี่ยมเยือนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่28 ตุลาคม 2561 เวลา14.00 น. ณ บริเวณห้องประชุมของโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ถนนเลียบคันคลองชลประทาน จ.เชียงใหม่

สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรคคนแรกคือ พันตรี ควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี 4 สมัย หัวหน้าพรรคคนที่ 2 คือ หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมทย์ อดีตนายกรัฐมนตรี 4 สมัย หัวหน้าพรรคคนที่ 3 คือ พันเอก(พิเศษ)ถนัด คอมันตร์ หัวหน้าพรรคคนที่ 4 คือ นายพิชัย รัตตกุล หัวหน้าพรรคคนที่ 5 คือ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย หัวหน้าพรรคคนที่ 6 คือ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และหัวหน้าพรรคคนล่าสุด คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย และเป็นหัวหน้าพรรค 4 สมัย จนกระทั่งจะมีการคัดเลือกหัวหน้าพรรคคนต่อไปคือ คนที่ 8 ที่กำลังจะมีขึ้น

ส่วนรายชื่อผู้ท้าชิงหรือผู้สมัครหัวหน้าพรรคเรียงตามลำดับดังนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้สมัครหมายเลข 2 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม และผู้สมัครหมายเลข 3 คือนายอลงกรณ์ พลบุตร