วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ตักบาตรเทโวโรหณะวัดพระธาตุดอยน้อยอลังการ พระเดินลงรับบาตรจากยอดดอยสุดประทับใจ

25 ต.ค. 2018
3305

ประชาชนชาวดอยหล่อและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าแถวยาวกว่า 1 กิโลเมตร กว่า 2 พันคนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 108 รูป เดินลงจากบันใดวัดพระธาตุดอยน้อยวัดเก่าแก่อายุ 1,300 ปี ราวกับเส้นทางจากสวรรค์ จัดยิ่งใหญ่ยาวนานผ่านกาลกว่า 17 ปี เตรียบบรรจุเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญงานหนึ่งของเชียงใหม่

วันที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 06.00 น. ที่ปะรำพิธีเชิงบันใดนาควัดพระธาตุดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ น.ส.ปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นงานประจำปีสำคัญของตำบลดอยหล่อ โดยมี นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ รายงานความเป็นมาแห่งประเพณี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต สส.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พุทธศาสนกิชนในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ และใกล้เคียงกว่า 2,000 คน ตั้งแถวรอตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 108 รูป ซึ่งเดินลงมาจากวัดพระธาตุดอยน้อยทางบันใดนาค 241 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาต โดยมีฝ่ายปกครองท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ราษฎรบ้านดอยน้อย หมู่ที่ 11 ต.ดอยหล่อ คณะกรรมการวัดพระธาตุดอยน้อย นำโดย นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ดอยหล่อ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมประเพณี

นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ดอยหล่อ กล่าวว่า ทุกปีหลังวันออกพรรษาวัดพระธาตุดอยน้อยได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หรือที่เรียกกันว่า ตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 นับถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้ว โดยกำหนดจัดวันถัดจากวันออกพรรษาของทุกปี อันเป็นตามคติความเชื่อของชาวพุทธที่ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระมารดาได้เสด็จลงจากเทวโลก ซึ่งที่วัดพระธาตุดอยน้อยนับจากเชิงบันใดนาคขึ้นไปถึงบนวัดมีความสูงของบันใดมากถึง 241 ขั้น เมื่อพระสงฆ์-สามเณรเดินลงมาตามทางบันใดนาคเสมือนศิษย์ตถาคตเดินลงมาโปรดเช่นกัน

“ภาพของการจัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของวัดพระธาตุดอยน้อยที่ปรากฏจะสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ทุกคนที่มาร่วมงาน ซึ่งจะพบว่ามีผู้คนให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน วัดพระธาตุดอยน้อย อบต.ดอยหล่อ ราษฎรในพื้นที่ ร่วมกันที่จะพยายามผลักดันให้ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้ได้เสนอโครงการต่อจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แล้ว” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ดอยหล่อ กล่าว

สำหรับวัดพระธาตุดอยน้อย สร้างโดยพระนางเจ้าจามเทวี ในคราเสด็จมาจากเมืองละโว้เพื่อไปครองเมืองหริภุญชัยเมื่อ พ.ศ.1201 โดยได้เสด็จมาทางชลมารคมาตามลำน้ำแม่ปิงและได้หยุดแวะประทับแรมยังบริเวณใกล้เคียงสถานที่แห่งนี้ พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ที่บริเวณยอดดอยแห่งนี้เพื่อไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาปีพ.ศ.2039 พระเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ กษัตริย์ล้านนา ราชวงศ์มังราย ได้ค้นพบตำนานเจดีย์ของพระนางเจ้าจามเทวี ซึ่งขณะนั้นพระเจดีย์ชำรุดทรุดโทรมมาก จึงมอบหมายให้ขุนดาบเรือนนำข้าราชบริพารมาทำการบูรณปฏิสังขรณ์ ราวในปี พ.ศ.2300 วัดพระธาตุดอยน้อยได้ถูกทิ้งร้างไปช่วงระยะหนึ่ง เนื่องจากเหตุภัยสงคราม ประชาชนพากันอพยพหลบลี้หนีภัยสงคราม ต่อมาปี พ.ศ.2475 ครูบาอินทจักร ครูบาพรหมมา ครูบาคำภีระ ได้ร่วมกันบูรณะและยกฐานะขึ้นเป็นวัดจวบจนกระทั่งทุกวันนี้