วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ม.แม่โจ้ แถลงจัดงาน “เกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”

18 ต.ค. 2018
3192

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กำลังจะมีวาระครบ รอบ 85 ปี ในปี 2562 ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลานาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง จึงได้กำหนดจัด งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคต ในระดับนานาชาติ พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และการปฏิบัติงาน

“งานเกษตรแม่โจ้ฯ ครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการ เช่น นิทรรศการศาสตร์พระราชา นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน ตลาดการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยจะเปิดให้เข้าร่วมงานฟรี ตลอด 9 วัน 9 คืน”

ด้าน ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชผัก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแปลงสาธิตพืชผัก ได้เตรียมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากบนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ เช่น แปลงสาธิตพันธุ์พืชผักจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การสาธิตและการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฯลฯ พร้อมเปิดตัวสตรอเบอร์รี่พันธุ์ใหม่ รสชาติอร่อย ทนโรคแอนแทคโนส และให้ผลผลิตสูง ผู้เข้าชมงานจะได้รับแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ครบครันที่สามารถนำไปต่อยอดได้

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ครั้งนี้จะเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวฟรีตลอดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ 0 5387 3333