ซ่อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายวังไฮ เคาะใช้วิธีดาดคลอง หลายหน่วยงานบูรณการกับชลประทาน

10 ต.ค. 2018
2940

ชลประทานเร่งแก้ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายวังไฮ เคาะแล้วใช้วิธีถมดิน/บดอัด/ขุด-ดาดคลอง ทั้งทหาร ปกครอง ท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมใจเป็นหนึ่งบูรณาการร่วมทำงาน พร้อมจัดชุดใหญ่เตรียมของบปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกรณีระบบส่งน้ำฝายวังไฮ ว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นทางชลประทาน ท้องถิ่น อำเภอ รวมถึงหน่วยทหารได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่และสถานการณ์ รวมทั้งได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในประเด็นความเสียหายและแนวทางการแก้ไข

“สำหรับชลประทานวางแนวทางแก้ไขโดยในระยะสั้นเร่งด่วนได้สนับสนุนท่อ ไม้ยูคาริปตัส กระสอบทราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แผนระยะกลางทางชลประทานได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานทหารในพื้นที่ อ.เชียงดาว คือ นพค.32 ร่วมกับทางชลประทานจัดสิ่งเครื่องจักรเพื่อถมดินและบดอัดในจุดที่เสียหายจากการที่ถูกน้ำกัดเซาะ เมื่อถมดินบดอัดแล้วเสร็จชลประทานก็จะเร่งเข้ามาเพื่อขุดและดาดคลองช่วงที่ขาดให้เชื่อมต่อกันเพื่อที่จะส่งน้ำไปยังพื้นที่ด้านท้ายได้ ส่วนในระยะต่อไปจะดำเนินการของบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายวังไฮได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดเหตุน้ำเซาะระบบจนได้รับความเสียหายไม่สามารถส่งน้ำไปให้เกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำได้ โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากในพื้นที่ อ.เชียงดาว ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของความกดอากาศและมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบน ส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กระทั่งเกิดน้ำหลากจากลำห้วยแม่สืบ ซึ่งเป็นลำห้วยธรรมชาติหลากล้นตลิ่งเข้าสู่ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายเชียงดาว(วังไฮ) ตัวแปรสำคัญคือการที่มีเศษสวะ เศษไม้ ที่มากับน้ำหลากอุดตันบริเวณท่อลอดถนน ข้ามระบบส่งน้ำฯ ทำให้น้ำเอ่อล้นกัดเซาะคันดินของระบบส่งน้ำฯ ได้รับความเสียหายความยาวประมาณ 100 เมตร ส่งผลกระทบต่อนาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 30 ไร่ ระบบส่งน้ำฯ ชำรุด ไม่สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ช่วงปลายคลองซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรช่วงปลูกข้าว ราว 1,500 ไร่

ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายเชียงดาว ก่อสร้างเมื่อปี 2552 โดยระบบส่งน้ำเป็นชนิดคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ขนาดปากคลองกว้าง 6 เมตร ท้องคลองกว้าง 4 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 5,250 เมตร รับน้ำจากฝายเชียงดาว (วังไฮ) ซึ่งปิดกั้นลำน้ำปิง บริเวณบ้านม่วงฆ้อง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรจำนวน 2,826 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน คือ บ้านม่วงฆ้อง, บ้านดง และบ้านทุ่งหลุก รวมประมาณ 700 ครัวเรือน