เชียงดาวอ่วม!!! ฝนถล่มซัดระบบส่งน้ำพัง กรมชลประทานบูรณาการเร่งช่วยเหลือแล้ว

06 ต.ค. 2018
1993

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 (ผส.ชป.1) กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุน้ำเซาะระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายวังไฮ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้รับความเสียหายไม่สามารถส่งน้ำไปให้เกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำได้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบส่งน้ำเกิดความเสียหาย สืบเนื่องจากในพื้นที่ อ.เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของความกดอากาศและมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบน ส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนัก ช่วงระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 กระทั่งเกิดน้ำหลากจากลำห้วยแม่สืบ ซึ่งเป็นลำห้วยธรรมชาติไหล หลากล้นตลิ่งเข้าสู่ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายเชียงดาว(วังไฮ)

“เศษสวะเศษไม้ที่มากับน้ำหลากอุดตันบริเวณท่อลอดถนน ข้ามระบบส่งน้ำฯ ทำให้น้ำหลากจากลำห้วยสืบเอ่อล้นกัดเซาะคันดินของระบบส่งน้ำฯ ได้รับความเสียหายความยาวประมาณ 100 เมตร ส่งผลกระทบต่อนาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 30 ไร่ ระบบส่งน้ำฯ ชำรุด ไม่สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ช่วงปลายคลองซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรช่วงปลูกข้าว ราว 1,500 ไร่” ผส.ชป.1 กล่าว

นายจานุวัตรฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาสถานการณ์ ในระยะเร่งด่วน เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบความเสียหายพร้อมวางแผนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยทำการเบี่ยงทางน้ำ จากลำห้วยแม่สืบระบายออกสู่แม่น้ำปิง เพื่อลดระดับและปริมาณน้ำไม่ให้หลากเข้าสู่ระบบส่งน้ำฯ อันจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบ และไม้เสายูคาฯ จำนวน 500 ท่อน เพื่อซ่อมแซมเป็นการชั่วคราว ปัจจุบันระดับน้ำหลากได้ลดลง อยู่ในภาวะปกติ

“ส่วนแผนระยะสั้นเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ได้มีการประชุมชี้แจง ระหว่างหน่วยงานให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมระหว่าง ชลประทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเชียงดาว ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ ข้อสรุปจากการประชุมเบื้องต้นต้นคือ หน่วย นพค. 32 จะให้การสนับสนุนเครื่องจักรในการถมดินบริเวณที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยทางหน่วย นพค.32 ขอหนังสือที่ผ่าน กชภอ. ส่งถึงหน่วยเพื่อให้การสนับสนุนเครื่องจักรได้ตามระเบียบราชการฯ” ผส.ชป.1 กล่าว

ด้านโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดส่งขนาด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. เพื่อนำไปวางเรียง 2 แถว ความยาว 100 เมตร สำหรับใช้เป็นท่อเชื่อมต่อระบบส่งน้ำช่วงที่เสียหาย เพื่อให้สามารถส่งน้ำไปยังท้ายน้ำที่มีพื้นที่ปลูกข้าวได้ภายในวันที่ 12 ต.ค. 61 นี้ พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรด้านท้ายที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย ส่วนมาตรการที่จะดำเนินการในห้วงต่อไป สำนักงานชลประทานที่ 1 จะติดตามผลการช่วยเหลือและเสนอขอสนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซม ผ่าน กชภอ., กชภจ. เพื่อดำเนินการซ่อม ทำการดาดคลองของระบบส่งน้ำให้กลับคืนสภาพเดิม นอกจากนี้ยังจะพิจารณาการปรับปรุงอาคารท่อลอดและระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายเชียงดาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น