วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ติว ทส.ปช. กอ.รมน.เชียงใหม่ จัด หวังต่อยอดช่วยเหลือประชาชน

15 ก.ย. 2018
3351

กอ.รมน.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฝึกทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดเชียงใหม่รุ่นแรก ประจำปี 2561 พร้อมนำเครือข่ายแต่ละจังหวัดมาฝึกอบรม ก่อนไปต่อยอดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ที่กองพันธ์สัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท) เป็นประธานในการเปิดอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ( ทสปช.) โดยมี ทสปช.จากจังหวัดเชียงใหม่ –ลำพูน ลำปางและ แม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 150 คน เข้าร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้ ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หลังจากนั้นจะนำความรู้ที่รับมาไปช่วยประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

รวมไปถึงการทำงานบูรณการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ สร้างพลังมวลชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาตินอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือแจ้งเตือนการเกิดปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ให้หน่วยงานได้ทราบและประสานงานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วย

ด้าน พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. เป็นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดให้มามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการช่วยงานมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ที่ผ่านมามีการฝึกอบรมไปแล้ว 1 รอบ ครั้งนี้เป็นการทบทวนและให้ความรู้เพิ่มเติมกับเครือข่าย ทสปช. เพื่อนำไปช่วยเหลืองาน กอ.รมน. และประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อน

โดยเครือข่ายนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานงานหลายเรื่องให้ไปช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งข่าวส่วนใหญ่แม้กระทั่งการสร้างมวลชนของแต่ละพื้นที่นั้น ก็ได้ทางเครือข่าย ทสปช. เป็นผู้เชื่อมโยงให้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการทบทวนความรู้ครั้งนี้นั้นจะทำให้การทำงาน ในพื้นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว