กอ.รมน.เชียงใหม่ มอบเตาเผาถ่านชีวมวล

วันที่ 9 ก.ย. 61 ที่หมู่บ้านสหกรณ์1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ สน.ปรมน.จว.ที่ 15 / กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนสานฝันปั่นปันรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งมอบเตาเผาถ่านชีวมวล

ในโครงการเพื่ออาหารกลางวันฯ ให้กับชุมชนพร้อมสาธิตในการใช้และระบบควบคุมของอุปกรณ์เตาเผาถ่านชีวมวล โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโส อ.แม่ออนฯ เป็นประธาน มี นาย ประพันธ์ ใจติยะ กำนันตำบลบ้านสหกรณ์ พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 2 นายบุญช่วย เวชกิจ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรฌ์ นายประเสริฐ ตันคำ ประธานสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผอ.โรงเรียนสหกรณ์2 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลบ้านสหกรณ์ ส.อบต.บ้านสหกรณ์ คณะครู – นักเรียน ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์2 และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 100 คน